הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: לבקש ממך
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לבקש" לאנגלית

הצעות

מארשל אוכל לבקש טובה אחרונה, חבר?
Marshall... can I ask one final favor, my friend?
אני נאלץ לבקש שתתיר להם לחפש במכלאה שלכם.
I must ask that you allow them to look in your corral.
אמרתי לאקסל שעליו לבקש העלאה בקולנוע.
I told Axl he should ask for a raise at the theater.
לפחות אוכל לבקש למחילתך לפני שאמות.
At least I could ask for your forgiveness before I died.
אם אוכל לבקש, בשם הממשלה שלי
If I could request, on behalf of my government,
אנו מתכבדים לבקש שהנסיך הכתר לבטל כריזתו מחוץ לשגרירות.
We respectfully request that the Crown Prince cancel his public address outside the Embassy.
באמת חזרת כדי לבקש את סליחתה?
Is it true you came back to ask her forgiveness?
איני יכולה לבקש מאבי כסף נוסף.
I can't ask my father for no more money.
תוכל לבקש במטבח שיביאו לי משהו?
Could you ask the kitchen to bring something up for me?
והגעתי לכאן כדי לבקש מכם בצניעות לעזור לי.
And I'm here to humbly ask you... to help me.
מה יכול מלך לבקש מאדם כמוני?
What could a king ask of a man like me?
ורוורה אנדרייבנה, אני נאלץ לבקש את עזרתך
Alright, Varvara Andreyevna, I must ask you of assistance...
המתקנים שלנו מצוינים אינך יכולה לבקש יותר.
Our facilities are excellent, you couldn't ask for more.
אי-אפשר לבקש מנשים, להתגייס ואז להגיד
You can't ask women to serve and then say,
תוכלי לבקש מאחיך להיות אדיב כלפי.
You could ask your brother to be kind to me.
ואחזור הביתה במיידי כדי לבקש מאבי לארגן את נישואינו.
And I will return immediately home to ask my father to arrange our marriage.
אם אינך יודע את שם Skype של איש הקשר, יהיה עליך לבקש אותו ממנו.
If you do not know your contact's Skype Name you will need to ask them for it.
האם אעיז לבקש מיליון ומאה אלף קרונות?
Dare I ask for one million, one hundred thousand korunas?
באתי כדי לבקש מעבר בטוח לצבא הצרפתי.
I have come to ask for the safe passage of French arms.
אני לבקש ממנו לקרוא לך כשהוא מגיע אליו
I will ask him to call you when he comes in.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 10425. מדויק: 10425. זמן שחלף: 290 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo