הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לגרור" לאנגלית

חפש את לגרור ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
drag
haul
tow
pull
lead to
dragging dragged
hauling
long-haul
towing
towed

הצעות

ניתן לגרור אובייקטים מדפדפן האינטרנט ל - InDesign מבלי להגדיר שרת.
You can drag objects from a web browser to InDesign without configuring a proxy.
ניתן לגרור בחירה מתמונת Photoshop אחת לשנייה.
You can drag a selection from one open Photoshop image into another.
היא לא יכולה לגרור אותו בחזרה ל חקירה בכוחות עצמה.
She can't haul him back for questioning on her own.
אני יכול לגרור אותך עד לנמל או-פוטיה.
I can tow you as far as Port-Au-Patois.
אם מתחילים לגרור בזווית שאינה ניצבת ולאחר מכן מקישים Shift, ההטיה מוגבלת לזווית זו.
If you start to drag at a non-perpendicular angle and then hold down the Shift key, shearing is constrained to that angle.
משם ניתן לגרור רכיבים ולמקם אותם במסמך.
From there, you can drag elements to place them in your document.
הקש Shift כדי לגרור מסגרת ללא הגבלת גודל.
Hold down Shift to drag a non-constrained frame.
אם מעבד התמלילים תומך בגרירה ושחרור, תוכל גם לגרור טקסט לתוך מסגרות של InDesign.
If your word-processing application supports drag-and-drop, you can also drag text into InDesign frames.
אם שניכם יכולים לגרור עצמכם החוצה מהקרון
If you two can drag yourselves out of your trailer,
למה אנינותנת לכם לגרור אותי לדברים האלה?
Why do I let you guys drag me into this stuff?
תוכל לגרור אותנו לאיחוד המשפחתי אם תרצה.
You can drag us to this family reunion if you want to.
אבל הטובע תמיד ינסה לגרור למטה מישהו איתו.
But the drowning man will always try and drag somebody down with him.
אני לא יכול לגרור אותה מול כולם
I can't drag her out in front of everyone.
אלו רוחות רעות שמנסות לגרור אותך לאפלה.
They're bad spirits trying to drag you into the dark.
ועכשיו הוא מנסה לגרור אותך לתוך...
And now he's trying to drag you down into his.
אני שמח שהצלחנו לגרור אותך מ...
I'm glad we could drag you away from the...
השתמש בעכבר כדי לגרור פרוסות בין עוגות.
Use the mouse to drag slices between pies.
באפשרותך לגרור ולשחרר עמודים, מקטעים ומחברות כדי לארגן מחדש את ההערות במהירות.
You can drag and drop pages, sections, and notebooks to quickly reorganize notes.
ניתן לגרור את התמונה בתוך הגבולות כדי להציג אזורים נסתרים.
You can drag the image within the borders to move hidden areas into view.
ניתן גם לגרור את המסגרת שנבחרה לסמל 'מחק'.
You can also drag the selected frame onto the Delete icon.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1687. מדויק: 1687. זמן שחלף: 104 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo