הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לדעת" לאנגלית

הצעות

+10k
5225
1413
1220
זכור לתת לשדות טופס ColdFusion תוויות עם תיאור מילולי שיאפשר למשתמשים לדעת איזה מידע עליהם להזין.
Remember to label the ColdFusion form fields with descriptive text to let users know what they are responding to.
יש משהו אודות רוברט קרופורד שעליך לדעת
Well, there's something you should know about Robert Crawford.
במהלך כתיבה ועריכה, ניתן לדעת מתי הכתבה מתאימה במדויק לפריסה של InDesign.
As you write and edit, you can tell when your story fits perfectly into the InDesign layout.
תמיד אפשר לדעת מתי אתה נכנס.
I can always tell when you're in a mood.
פשוט חשבנו שתרצי לדעת שהוא במעצר בטוח.
We just thought you should know he's safely in custody.
כדי לדעת יותר על מקומנו בו.
live in to know more about our place in it.
האוכל לדעת מהי דעתך בעניינו של המלך?
May I know what you think of the king's matter?
מאיפה לי לדעת שאלה לא העקבות שלך?
Well, how do I know those aren't your footprints?
ראיינתי מספיק רוצחים כדי לדעת לזהות אותם.
I've interviewed enough killers to know one when I see one.
דברים שלא יכולת לדעת לולא באת משם
Things you couldn't know unless you were from there.
ניתן לקשר התנהגויות אלה לרכיבים בעמודי אינטרנט מבלי לדעת JavaScript.
You can attach these behaviors to elements on your web pages without having to know JavaScript.
כמה דברים שכדאי לדעת על מספרים ראשוניים.
Now a few things you might like to know about prime numbers.
זה דבר חשוב לדעת על אנשים.
This is a very important thing to know about people.
היא חייבת לדעת איזה סיפורים זמינים.
She has to know something about what stories are available.
אנחנו חייבים לדעת קצת יותר על העולם
We have to know a little more about the world.
דרך לדעת שאתה בפנים או בחוץ.
a way of knowing that you're in or out.
ברצוני לדעת אם קיימת כימיה של מוסר.
I want to know if there's a chemistry of morality.
היה מהראשונים לדעת כאשר Dell משיקה מוצר חדש
Be among the first to know when Dell launches a new product
אולי תופתעו לדעת ששמונה נואמים אתמול הזכירו מונחים אלה בהרצאותיהם.
You may be surprised to know that eight speakers yesterday actually mentioned these terms in their talks.
רצינו לדעת מאין מגיעות השגיאות האלה.
We wanted to know where these kinds of errors came from.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 49102. מדויק: 49102. זמן שחלף: 226 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo