הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לדעת יותר על" לאנגלית

חפש את לדעת יותר על ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to know more about
to learn more about
knowing more about
knew more about
know any more about
אנחנו צריכים לדעת יותר על הדברים שראית.
We need to know more about those things that you've seen.
הוא רוצה לדעת יותר על הסרט?
I think he wants to know more about the film this is for.
הייתי רוצה לדעת יותר על גרשמסברי.
I should like to learn more about Greshamsbury.
כדי להבין למה זה קורה לנו, ומה אפשר לעשות בנידון, עלינו לדעת יותר על הפסיכולוגיה של המוסר.
To understand why this is happening to us, and what we can do about it, we need to learn more about moral psychology.
אני מעוניינת לדעת יותר על אנטומיה ופיזיולוגיה.
I'd be interested in knowing more about anatomy and physiology.
בטורקיה, בריגס אמר לי ז'ול האשים רגן לדעת יותר על שפת האנטר ממה שהיא מגלה.
In Turkey, Briggs told me Jules accused Regan of knowing more about the Hunter language than she was letting on.
אז ארז ואני רצינו לדעת יותר על זה.
So Erez and I wanted to know more about that.
אנו צריכים לדעת יותר על התכנון של ויקטור היום.
We need to know more about Victor's plan today.
עלינו לדעת יותר על האות הקולי הזה.
We need to know more about that audio signal.
בבקשה, אנחנו רוצים לדעת יותר על היחסים ביניכם.
Please, we want to know more about your relationship.
אני רוצה לדעת יותר על סון וון.
I want to know more about Sun Wen.
אבל אני רוצה לדעת יותר על ד"ר קריסטה בלהארט.
But I want to know more about Dr. Krista Bell-Hart.
הייתי רוצה לדעת יותר על ההתחלות שלך.
I'd love to know more about your beginnings.
אני צריך לדעת יותר על הילד הזה, הקטור
I need to know more about this kid, Hector.
ברצוני לדעת יותר על העמדה המקודשת שלכם.
I would like to know more about your sacred position.
אני צריך לדעת יותר על זה.
I have to know more about it.
אנו צריכים לדעת יותר על האוייב שאתם מתמודדים נגדו.
We need to know more about this enemy you're facing.
אני רוצה לדעת יותר על האוייב שלכם.
I'd like to know more about your enemy.
אני אשמח לדעת יותר על ההתחלות שלך.
I'd love to know more about your beginnings.
אנחנו צריכים לדעת יותר על מבצע הנוכחי.
We need to know more about this current operation.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 107. מדויק: 107. זמן שחלף: 163 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo