הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להביא" לאנגלית

הצעות

1005
974
943
עליך להביא את האדם המעורב ישירות בתאונה.
You must bring the person who is immediately concerned with the accident.
ובכך לנסות להביא חמלה לחיים בעולם הזה.
And so try to bring compassion to life in this world.
אז אולי תלכי להביא לנו משקאות.
Listen, why don't you go get us some drinks, OK?
תרשה לי להביא לך קופסאת גפרורים להניח מלמטה.
Let me get you a book of matches to put under there.
צ'ארלי, חשבתי אולי אנחנו צריכים לנסות להביא עוד ילד
Charley, I've been thinking maybe we should try to have another kid.
אתה צריך להתמסד להביא כמה ילדים.
You ought to settle down, have a couple of kids.
חשבתי שייתכן שתרצה להביא את סינדי וייטינג
I kind of had this idea you might want to bring Cindy Whiting.
קיוויתי שתוכל להביא את חפציי מהחוף לפה?
I was hoping you could bring my things from the beach here.
תוכלי להביא את השמלה השחורה שלי בבוקר?
So if you can bring my black dress in the morning?
2לא להביא את החברים שלך לבר שלי
Second, don't ever bring your boyfriends into my bar.
תוכלי להביא איתך את הטלפון הנייד שלך.
Are you busy? - You could bring your cell phone.
אפשר להביא לו מתנה לשמח אותו?
Could we bring him a present to cheer him up?
הם יהיו הכלים ש להביא לאפוקליפסה.
They will be the vessels that bring about the apocalypse.
את מבקשת ממני לעשות דבר העלול להביא לפיטורי.
You're asking me to do something that can get me fired.
לא היתה אפשרות להביא את ServerContext מהאתר הנתון.
The ServerContext could not be fetched from the given site.
דוגמה העשויה להביא ליחס עקביות נמוך:
An example that can lead to a low consistency ratio:
הנה דרך להביא אנשים לטיפול נמרץ.
Here is a way we can get people to critical care.
המערכת לא הצליחה להביא את סוגי התוכן מתוך אתר הבסיס של ה - SPSite הנוכחי.
Failed to fetch the content types from the root web of the current SPSite.
רציתי להביא אותם לעשות כתבה על זה
I wanted to get them to do a piece on it.
ואנו צריכים להביא דוגמה מעבר לאוקיינוס.
And we have to bring an example from across the pond.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 30396. מדויק: 30396. זמן שחלף: 279 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo