הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להוסיף לרשימה" לאנגלית

put on the list
to add to the list
added to the list
to add to that list
add Gordon
אתה יודע, פרגו, ישנם דברים שאנחנו יכולים להוסיף לרשימה שלא כוללים סכנת חיים.
You know, Fargo, there are things that we can put on the list that don't involve mortal danger.
למחוק כל מה שקשור לנפילה אתה יודע, פרגו, ישנם דברים שאנחנו יכולים להוסיף לרשימה
you know, fargo, there are things that we can put on the list that don't involve mortal danger.
ובכן, לאמה יש דבר נוסף להוסיף לרשימה...
Well, Emma has another one to add to the list...
יש לי עוד שם להוסיף לרשימה, בריאן בלייטק.
Good. I've got another name to add to the list...
הזן כתובת דואר אלקטרוני או שם תחום אינטרנט שברצונך להוסיף לרשימה.
Enter an e-mail address or Internet domain name to be added to the list.
מידע המציין כיצד נוצרה רשימת השיווק. מגביל את סוג האובייקטים שניתן להוסיף לרשימה.
Information about how the marketing list was created. Restricts the type of objects that can be added to the list.
אולי תחשבי על עוד כמה פרטים שתרצי להוסיף לרשימה ואוכל לבצע אותם אחד-אחד.
Maybe you could think of a few more items to add to the list, and I could check them off one by one.
כי יש ליתמונה, כי אני עובד קשה מאוד כדי לתקן והדבר האחרון שאני צריך להוסיף לרשימה
Because I have an image that I have worked very hard to repair, and the last thing I need to add to the list
לא ניתן להוסיף לרשימה חלק מהמשתמשים שהכנסת כיוון שלא ניתן היה לאמת את שמותיהם.
Some of the users you have entered could not be added to the list because their names could not be verified.
אפשר להוסיף לרשימה את פיליפ וקולט.
Yes. You can add Phillip and Colette to the list.
אני לא יכול להוסיף לרשימה רכלן.
I can't add "gossip" to that list.
יש לי עד נוסף להוסיף לרשימה שלי.
I have an additional witness to add to my list.
עכשיו את יכולה להוסיף לרשימה הפרעה לחקירה משטרתית.
Now you can add obstructing a police investigation to the list.
עוד הכישלון של תקשורת כדי להוסיף לרשימה שלנו.
Another failure of communication to add to our list.
ניתן להוסיף לרשימה זו חמש תצורות לכל היותר.
A maximum of 5 configurations can be added to this list.
כל מי שאתה רוצה להוסיף לרשימה זו, קאפרי?
Anyone you want to add to that list, Caffrey?
אתה רוצה להוסיף לרשימה גם את לקס?
Do you want to add Lex to the body count?
אין אפשרות להוסיף לרשימה את שם החריג לתיקון שגיאות אוטומטי.
Unable to add the AutoCorrect Exception name to the list.
נא לא להוסיף לרשימה על ידי נישואיו איזה ילד לוזר עם אפס בעתיד.
Please don't add to the list by marrying some loser kid with zero future.
דרך אגב, יש לי שם להוסיף לרשימה שנתן לך
By the way, I got a name to add to that list he gave you:
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 31. מדויק: 31. זמן שחלף: 58 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo