הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להוציא" לאנגלית

הצעות

אתה יכול להוציא את הדגלונים מהמכונית?
So could you get the streamers out of the car?
את מוכנה בבקשה להוציא את הראש ולהסתכל עליי
Will you just please get your head out? - No.
ניסיתי להוציא מקל מתחת למכסחת הדשא.
Tried to take a stick from under a running lawnmower.
אני מודאג השותפים שלנו עלולים לנסות להוציא אותנו כשזה ייגמר.
I'm worried our partners might try to take us out when this is over.
ממתי אפשר להוציא תיקי משטרה ממשרדי העירייה?
Since when can you take police records out of city hall?
אפילו האפיפיור לא יכול להוציא אותו מהאגף המיוחד.
Not even the pope could get him out of the special wing.
להוציא אותם מכאן ברגע שאתה יכול.
Get them out of here as soon as you can.
חבל שאי אפשר להוציא טביעה מהעפעף.
It's too bad you can't get a print off the eyelid.
אמרתי לך קודם שאנחנו צריכים להוציא אותה מפה.
I told you before, we should get her out of here.
אני מנסה להוציא אותנו מכאן, טרייגר.
I'm trying to get us out of here, Trager.
הם יכולים להוציא אותנו מכאן בארון.
They can carry us out of here in a box.
משהו בנוגע למכירת ציור להוציא אותך מהעסקה.
Something about sellinga painting, cutting you out of the deal.
אין מצב שתוכלי להוציא את הבורג החוצה
There's no way you can pull that bolt out.
צפיתי בזמן שהשכנים התחילו להוציא את הגופות.
And I watched as the neighbors started pulling the bodies out.
אתה וקרליטו יכולים להוציא אותם אני מחכה לג'ונאס.
You and carlito can exfill them. I'm waiting for jonas.
אתה אמור להוציא מייק ליום הולדתו מחר.
You're supposed to take Mike out for his birthday tomorrow.
אנחנו צריכים להוציא את כולכם מפה.
We need to get all of you out of here.
אני צריכה להוציא לוח זמנים לצילומים.
I have to get a schedule out for a shoot.
למה חיכית, וניסית להוציא אותם החוצה?
Why didn't you wait and try to take them outside?
הבעיה היחידה היא איך להוציא אותם?
The only thing is, how to get them out?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 16976. מדויק: 16976. זמן שחלף: 194 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo