הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להוריד" לאנגלית

הצעות

374
126
123
121
113
הקובץ Idcrl.config חסר וללקוח אין אפשרות להוריד קובץ חדש מהשרת.
The Idcrl.config file is missing and client cannot download a new one from the server.
למידע נוסף על יישומים אינטראקטיביים שניתן להוריד מ - Adobe, ראו.
For more information about the interactive applications that you can download from Adobe, see.
אפילו אחרי שהשתחררתי לא יכולתי להוריד את החליפה.
Even after I was discharged, I couldn't take the uniform off.
אני לא מנסה להוריד לילד הקטן את המכנסיים
I'm not trying to take the little kid's pants.
תפסי רגל ועזרי לי להוריד אותה מהכביש.
Grab a foot and help me get her off the road.
אתה לא חושב שצריך להוריד נקודה.
You don't think God should get a point knocked off?
עליך להוריד ולהתקין תוכנה נוספת כדי שתוכל להתחבר ל - Microsoft Exchange Online ולהשתמש בכל התכונות של Lync.
You must download and install additional software to be able to connect to Microsoft Exchange Online and use all the features of Lync.
כדי להשלים משימה זו, עליך להוריד תחילה גירסה מעודכנת של Office 2013.
To complete this task, you must first download an updated version of Office 2013.
ל - Office יש אפשרות להוריד קובץ המאפשר ל - Microsoft לאבחן בעיות במערכת.
Office can download a file that enables Microsoft to diagnose system problems.
כדי להפוך את התכונה חיפוש מיידי לזמינה ב - Outlook, עליך להוריד ולהתקין רכיב עבור Microsoft Windows.
To enable the Instant Search feature in Outlook, you must download and install a component for Microsoft Windows.
ל - Microsoft Office Outlook אין אפשרות להוריד את פנקס הכתובות הלא מקוון שלך.
Microsoft Office Outlook cannot download your offline address book.
MySQL הוא תוכנה עם קוד פתוח שניתן להוריד מהאינטרנט ללא תשלום לצורך שימוש לא מסחרי.
MySQL is open-source software you can download for free from the Internet for non-commercial use.
Silverlight יכול לבדוק באופן תקופתי אם קיימים עדכונים, להוריד ולהתקין אותם באופן אוטומטי לפי הגדרות אלה.
Silverlight can periodically check for, download and install updates automatically using these settings.
על מנת להפעיל קבצים אלה, על המבקרים להוריד ולהתקין את היישום או התוסף המסייע RealPlayer.
Visitors must download and install the RealPlayer helper application or plug-in to play these files.
לא היתה אפשרות להוריד את היישום Silverlight.
Could not download the Silverlight application.
הלקוחות ידרשו להיכנס לחשבונות Facebook או Flickr כדי להעלות או להוריד תמונות או סרטונים אישיים לאתרים אלה.
Customers will be required to log into Facebook or Flickr accounts to upload or download photos or personal videos to those sites.
לקוחות בעלי הסכם ProSupport תקף של Dell יכולים להוריד עדכוני תוכנה מבלי לשלם עמלות רישוי נוספות.
Customers with a valid Dell ProSupport agreement can download software updates without paying additional license fees.
מאפשר ל - להוריד אוטומטית קביעות אמינות משרת Adobe.
Allows to automatically download trust settings from an Adobe server.
אפשר למחשבי לקוח להוריד את בונה הדוחות מאתרים בחוות SharePoint זו.
Enable clients to download Report Builder from sites in this SharePoint farm.
Update Advisor עוזר לך לפנות שטח בטלפון כדי שתוכל להוריד את העדכונים האחרונים.
Update Advisor helps you free up space on your phone so you can download the latest updates.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 8504. מדויק: 8504. זמן שחלף: 135 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo