הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להחלטות" לאנגלית

decision
decisions
choices
Bayesian
ארתור הינו מבוגר מספיק כדי להגיע להחלטות לבדו...
Arthur's old enough to make decision of himself.
קשה לומר שהיה זה הערב הנכון להגיע להחלטות מעין אלו.
I wouldn't have thought it was the right night to make that sort of decision.
הגופנים והקביעות שתבחרו ב - Illustrator לריווח שורות, לצימוד אותיות ולריווח לפני ואחרי פסקאות הם דוגמאות להחלטות שניתן לקבל לגבי מראה המלל בגרפיקה שלכם.
The fonts you choose and the settings you select in Illustrator for leading, kerning, and spacing before and after paragraphs are examples of decisions you can make about the appearance of the text in your artwork.
ואני משערת שאתה לא מפריע להחלטות שלה.
And I suppose you wouldn't get in the way of her decisions.
עלינו להתעמת עם המציאות הקשה שעומדת בפנינו, ולהגיע להחלטות קשות...
We must confront the harsh realities we all face and make difficult choices...
את לא יכולה להיות קשורה רגשית להחלטות שלנו לגבי הפונדק.
You can't get emotionally attached to our decisions about the inn.
אתה יכול לא להסכים להחלטות, שלי כמה שתרצה
You can disagree with my decisions all you'd like.
אתם צריכים להגיע להחלטות בעצמכם, כפרטים.
You should make your decisions yourself, as individuals.
אבל עם כל הכבוד, כשזה מגיע להחלטות עסקיות
But with all due respect, as far as business decisions go,
אתה "רוקד מסביב להחלטות גורליות"
You're "Dances Around Major Life Decisions."
למה שלא תתני לי לקחת אחריות להחלטות הבריאותיות שלה, מתוקה?
Why don't you let me take over her health decisions, sweetie?
מישהו צריך לעשות הקשוחים להחלטות כאן, ד ר רודוס.
Someone's got to make the tough decisions here, Dr. Rhodes.
והתחלתי לחשוב: "הגעתי להחלטות רבות,
Well, I've made a lot of decisions, you know.
בנוסף, ברברה ואני גילנו ששנינו בלתי סבלניים ונוטים להחלטות פזיזות.
Also, Barbara and I have discovered that we're both impatient and prone to rash decisions.
אי אפשר לתת לפחד להוביל להחלטות רעות או שלא נסמוך אחת על השנייה.
We can't let fear lead to bad decisions or to not trusting each other.
עכשיו אפילו איני שותפה להחלטות, שבגינן נעקרים ילדינו ממקומם.
Now I'm not even included in decisions that uproot our children.
הסכם שאתה מפר אותו על ידי השתלטות על הספינה שלנו ומפריע להחלטות שלי.
An agreement which you are, at this moment breaking by taking over our vessel interfering with my decisions.
אני מגיע להחלטות שלי, אני מקל עליהם.
I make my decisions, I stick by them.
וכל חיי, האשמתי את כולם, מלבד האדם שאחראי להחלטות הללו.
And my whole life, I done blamed everybody but the person that's responsible for those decisions.
היא מבקשת ממך לא לעדכן אותי בנוגע להחלטות מסוימות ואתה חייל ממושמע וסופג את האשמה.
She's telling you to keep me out of the loop on certain decisions, and you're being a good soldier and taking the heat.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 165. מדויק: 165. זמן שחלף: 91 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo