הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להחלקה על הקרח" לאנגלית

חפש את להחלקה על הקרח ב: הגדרה מילים נרדפות
ice skating
snowmobiling
ice-skating
film called Snowboarding
אמי לוקחת אותי להחלקה על הקרח עם החבר שלה.
Then my mom's taking me ice skating with her boyfriend.
פעם לקחתי את טינה להחלקה על הקרח.
One time I took Tina ice skating.
חשבתי שכשחברים שלי יבואו, לאסוף אותי להחלקה על הקרח.
I figured once my friends came to pick me up for snowmobiling, you'd be too embarrassed to say no.
חוץ משבת שעברה שבה לקחתי אותה ו -12 חברים שלה להחלקה על הקרח.
Except last Saturday, when I took her and her 12 friends ice-skating.
לקחתי אותך להחלקה על הקרח?
I took you ice-skating?
ארווין, האם זה בטוח שם או שעדיף שנוותר להחלקה על הקרח
Erwin, is it safe here, or are we better off ice skating?
בהתחלה, נעשה מלאכים משלג במשך שעתיים, ואז נלך להחלקה על הקרח ואז נוכל עוגיות
First, we'll make snow angels for two hours, And then we'll go ice skating and then we'll eat a whole roll
הלכנו להחלקה על הקרח בחגים.
We went ice skating over the holidays.
ואז נלך להחלקה על הקרח ואז נוכל עוגיות
And then we'll go ice skating and then we'll eat a whole roll
ואז ביום הבא, אחד מהם מתעמת עם השני במטחנה של מק'קורקל כדי ללכת להחלקה על הקרח 'עם המעודדות מכיתה יב.
You know, and the next day, one of you stands up the other one at mccorkle's beef grindery to go ice-Skating with the eighth grade cheerleaders.
סבתא שלהם לוקחת אותם בלילות רביעי להחלקה על הקרח.
Their grandmother takes them ice-skating on Wednesday nights.
אתה יודע, ב בנוסף להחלקה על הקרח.
You know, in addition to the ice skating.
הייתי הולכת לקולנוע, להחלקה על הקרח, והוא שם.
I'd go to the movies or the ice rink, there he was.
בעצם מייבי הייתה בצילומים של "בית ספר להחלקה על הקרח 2", כחלק מחייה הסודיים כמפיקת סרטים.
Actually, Maeby had been on the set of a film called Snowboarding School 2, in her secret life as a film executive.
מחר, האיש שלי ליית' יקח אותנו למקום שאני מכירה שמושלם להחלקה על הקרח.
Tomorrow, I'll have my man Leith take us to a place I know that's perfect for ice-skating.
טוב כנראה עם כל השנים האלו היא בטח מומחית להחלקה על הקרח.
Well, she'd have to be - all those years skating with the Ice Capades.
להחלקה על הקרח?
For the skate?
פרט להחלקה על הקרח.
שמושלם להחלקה על הקרח, וכשנסיים
Then when we finish,
פתיחות" הוא לא פנימייה" .גם אני חשבתי שזו פנימייה - בעצם מייבי הייתה בצילומים של, ""בית ספר להחלקה על הקרח 2
Openings is not a boarding school. I thought it was a boarding school, too. Actually, Maeby had been on the set of a film called Snowboarding School 2, in her secret life as a film executive.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 26. מדויק: 26. זמן שחלף: 65 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo