הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להט" לאנגלית

חפש את להט ב: הגדרה מילים נרדפות
fervor
glow
fervour
vim
excitement
ardour
fervent
passion passionate
heat of
zeal
blazing
zest
passionately

הצעות

למטרה היחידה שיכולה להסביר להט שכזה.
For the only purpose that can account for such fervor.
וגה לא צריך להט דתי לפרוץ על הנבחר.
Vega does not need a religious fervor to break out over the chosen one.
מוציא ממך את להט הנעורים, הכחול.
Brings out that youthful glow in you, blue does.
מלחמות כבר ניהלו עם פחות להט (!
Wars have been waged with less fervour (!
אנחנו צריכים לגשת לפרויקט הזה באותה מידה של להט ותשומת לב
We have to approach this project with the same kind of fervor and attention
אתה חושב שאתה יודע מה זה להט, גנרל?
You think you know fervor, General?
אני מניח שרציתי לעורר להט שכזה.
I guess I wanted to inspire that kind of passion.
סמלים ומטאפורות יכולים לעורר המון להט.
Symbols and metaphors can stir up a lot of passion.
אבל לא טעמתי להט עד שנהייתי אמא.
But I hadn't tasted passion until I became a mother.
להט ועניין - אלה אינם דברים זהים.
Passion, interest - it's not the same thing.
מרענן לפגוש אנשים עם להט אמיתי לשינוי המצב הקיים.
It's just so refreshing to meet people with real passion about changing the status quo.
ומה אפשר לקנות עם להט ותשוקה?
What can you buy with fire and passion?
גיליתי 2,000 דרכים איך לא להכין נורת להט
I found out 2,000 ways how not to make a light bulb.
לדברי ג'ניפר, זה היה להט הרגע.
According to Jennifer, it was heat of the moment.
את יודעת, האדרנלין, להט של רגע
You know, adrenaline, heat of the moment.
אתם יכולים להבחין איזה להט שורר בין קלי רייס וג"ן קרוו
You can tell how intense this has gotten between Kelly Reyes and Jen Crowe.
אבל היה לנו להט, מותק תשוקה!
But we had heat, baby. Passion!
המילה הזו חסרת להט, האין זאת?
That word is a little lacking in passion, isn't it?
אני אוהב קצת להט בנשים שלי.
I like a little fire in my women.
תזכרי: הם מעניקים נקודות נוספות על להט וזוהר.
Remember, they give extra points for alacrity and effulgence.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 423. מדויק: 423. זמן שחלף: 131 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo