הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להיות אחראית על" לאנגלית

חפש את להיות אחראית על ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to be responsible for
to be in charge of
to take charge of
being in charge of
be accountable for
את לא תמיד צריכה להיות אחראית על הכל, פיונה.
You don't always have to be responsible for everyone, Fiona.
ד"ר אוואנס הולכת להיות אחראית על הצלבת הדוחות הפסיכולוגיים של כל המועמדים הפוטנציאלים לניתוח זה.
Doctor Evans is going to be responsible for putting together the psychological reports... of all the potential candidates for this operation.
מה דעתך להיות אחראית על פרויקט מיוחד נוסף
How would you like to be in charge of another special project?
אני בטוח שתעדיפי להיות אחראית על הכל וכולם, רזטאק.
I'm sure you'd prefer to be in charge of everything and everyone, Restac.
את רוצה להיות אחראית על התמונות?
Do you want to take charge of photos?
כמו שאמרתי, החלטתי להיות אחראית על שינג"י.
! As I said, I've decided to take charge of Shinji.
היא תמיד רצתה להיות אחראית על הכל.
She always wanted to be in charge of everything.
אני לא יכולה לדמיין איך זה להיות אחראית על משהו...
I don't imagine what it would be to be responsible for something.
האם תרצי להיות אחראית על אביך, גם?
Do you want to be responsible for your father's, too?
זוכרת שלפני שלושה חודשים התחלקנו במטלות הבית ורצית להיות אחראית על תשלומי החשבונות?
Do you remember three months ago when we split up our household duties and you wanted to be in charge of paying the bills?
במשך היומיים האלה, אני לא חייבת להיות אחראית על שום-דבר.
For those two days, I don't have to be in charge of anything.
את רוצה להיות אחראית על כך שהיא לא תתקבל לסנט אנדרוז?
Do you seriously want to be responsible for her Not getting into st. Andrews?
אמא השאירה אותי אחראית, אז אני צריכה להיות אחראית על כל הילדים.
Mom left me in charge, so I have to be responsible for all the children.
אז, איך זה מרגיש להיות אחראית על הטלת מום בג'ורג' טאקר, נער הזהב של העיר?
So, how does it feel to be responsible for maiming George Tucker, town golden boy?
אסמה, אללה מצפה ממך להיות אחראית על התפילות שלך, בכדי לדעת איך להיות מוסלמית טובה.
Asma, Allah expects you to be responsible for your prayers, to know how to be a good Muslim.
פרופסור גגן, אינני רוצה להיות כאן יותר ממך, ובכנות, אני מעדיפה לא להיות אחראית על המטת חרפה על אחד ממדענינו המכובדים.
Professor Gegen, I don't want to be here any more than you do, and frankly, I would prefer not to be responsible for disgracing one of our most venerable scientists.
אעדיף בהרבה להיות אחראית על הגשם.
I'd so much rather be accountable for the rain.
היא לא צריכה להיות אחראית על הקמע.
She shouldn't be in charge of the mascot.
ד"ר אוואנס הולכת להיות אחראית על הצלבת הדוחות הפסיכולוגיים של
Doctor Evans he will be accountable for Meeting of psychologic reports
הגיע הזמן שאתבגר ואתחיל להיות אחראית על עצמי.
It's time for me to grow up and start holding myself accountable.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 72. מדויק: 72. זמן שחלף: 137 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo