הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להיות בטווח שבין" לאנגלית

חפש את להיות בטווח שבין ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
be between
be from
be in the range
הערך DayMask חייב להיות בטווח שבין 0 ו - 127.
The DayMask value must be between 0 and 127.
הערך MonthDay חייב להיות בטווח שבין 1 ו - 31.
The MonthDay value must be between 1 and 31.
מספר לחצני ההצבעה צריך להיות בטווח שבין 1 ל - 32.
The number of voting buttons used must be from 1 to 32.
ערכי אילוץ חייבים להיות בטווח שבין -1000 ל - 1000.
Coerce values must be from -1000 through 1000.
הפרמטר Week חייב להיות בטווח שבין 1 ל - 5.
The Week parameter must be in the range 1 through 5.
מספר יציאת HTTPS לא חוקי. הערך חייב להיות בטווח שבין 1 - 65535.
Invalid HTTPS Port number. The value must be in the range 1 - 65535.
הרוחב חייב להיות בטווח שבין 2 ל - 1024.
The width must be between 2 and 1024.
ללא הרשאת ניהול, עדיפות העותק המשוכפל חייבת להיות בטווח שבין 0 ל - |.
Without Administer permission, replica priority must be in the range 0 - |.
מספר ערכי Y לכל נקודה חייב להיות בטווח שבין 1 ל - 32.
Number of Y values per point must be in the range 1 to 32.
גודל קובץ יומן לא חוקי. הערך חייב להיות בטווח שבין 1 - 1024 MB.
Invalid log file size. The value must be in the range 1 - 1024 MB.
מגבלת הגודל של האתר חייבת להיות בטווח שבין 50 KB ל - 20,000 KB. כדי להפוך את מגבלת הגודל ללא זמינה, נקה תיבת סימון זו. הכמות בפועל של שטח הדיסק הנמצא בשימוש מוגבלת אף היא על-ידי גודל התיקיה Temporary Internet Files.
The site size limit must be between 50 KB to 20,000 KB. To disable the size limit, clear this check box. The actual amount of disk usage is also constrained by the size of the Temporary Internet Files folder.
זמן קצוב לא חוקי המוגדר כברירת מחדל של יציאה. הערך חייב להיות בטווח שבין 1 - 3600 שניות.
Invalid default outgoing timeout. The value must be in the range 1 - 3600 seconds.
על אינדקס האוסף להיות בטווח שבין 1 לגודל האוסף.
Collection index must be in the range 1 to the size of the collection.
{מזהה פעילות לא חוקי.}מספר המזהה של הפעילות חייב להיות בטווח שבין 1 ו - ^1.
{Invalid task ID.}The task ID number must be between 1 and ^1.
העובי חייב להיות בטווח שבין 1 ל - 1000 בשאילתות במבנה קצר ובטווח שבין 0.0 ל - 1.0 בשאילתות במבנה ארוך.\r
Weight must be from 1 through 1000 in short form queries and from 0.0 through 1.0 in long form queries.\r
תאריכים חייבים להיות בטווח שבין 1 בינואר 1984 לבין 31 בדצמבר 2049. תאריך הסיום חייב להיות לאחר תאריך ההתחלה.
Dates must be between January 1, 1984 through December 31, 2049. Finish date must be after start date.
סוג תרשים עוגה/טבעת - כאשר התכונה המותאמת אישית 'CollectedThreshold' מוגדרת באחוזים, הערך צריך להיות בטווח שבין 0 ל - 100.
Pie/Doughnut chart type - When 'CollectedThreshold' custom attribute is set in percentage the value should be in range from 0 to 100.
המרווח חייב להיות בטווח שבין 1 ל - 999.
The interval must be in the range of 1 to 999.
ערך העובי חייב להיות בטווח שבין 0.0 ל - 1.0
The weight value must be from 0.0 through 1.0
ערך תכונת רוחב הצוואר של משפך חייבת להיות בטווח שבין 0 ל - 100.
Funnel neck width attribute value must be in range from 0 to 100.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 23. מדויק: 23. זמן שחלף: 40 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo