הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להיכנס" לאנגלית

הצעות

1030
773
274
אבל תצטרך שגריר כדי להיכנס לבית.
But you'll need an ambassador to get in the door.
אנחנו צריכות להיכנס לאולפן ולהקליט כמה שירים.
What we need to do is get in the studio and lay some tracks.
את רוצה להיכנס ולבדוק אם שכחתי משהו?
Did you want to come in and see if I forgot anything?
הם פשוט צריכים להיכנס לכאן ולהרוג אותנו
They should just come in here and kill us now. Aah!
להיכנס להריון שוב לפחות יכולתי להיכנס להריון.
What, get pregnant again? Well, at least I could get pregnant.
כמובן שתמיד הן יכולות להיכנס להריון ולחלוב אותך.
Of course, they can always get pregnant and bleed you dry.
אתה רוצה לראות אם ניק יוכל להיכנס לפעולה?
You want to see if Nick can get in on the action?
להיכנס, להיכנס, להיכנס, להיכנס.
חכיתי למחשב לא יכולתי להיכנס לאינטרנט.
I was waiting for a computer, I couldn't get online.
עליך להיכנס לתחום Windows במקום למחשב המקומי.
You must be logged on to a Windows domain instead of the local machine.
לנציג הנבחר אין זכות להיכנס ל - Project Server.
The selected delegate has no right to Log On to Project Server.
עליך לעדכן את גירסת Lync שלך כדי שתוכל להיכנס.
You must update your version of Lync before you can sign in.
החשבון שבו השתמשת כדי להיכנס לא הוקצה עבור שירותי Lync.
The account you used to sign in is not provisioned for Lync services.
עליך להיכנס באמצעות חשבון Windows כדי להתקין את Exchange.
You must log on using a Windows account to install Exchange.
כדי להשתמש במילון, עליך להיכנס באמצעות חשבון Microsoft שלך.
To use a dictionary, you must be signed in using your Microsoft account.
שותפים רשומים ומוסמכים - השתמשו בכניסה של PartnerDirect כדי להיכנס.
Registered & Certified Partners - Use your PartnerDirect login to sign in.
על היוצר להיכנס למערכת ולהפעיל את Distiller.
The creator must be logged into the system and have Distiller running.
נהל יישומים שיכולים להיכנס ל - SharePoint בשמך.
Manage apps that can login to SharePoint on your behalf.
יצירת הפעלה נכשלה; ודא כי למשתמש יש הזכויות המתאימות כדי להיכנס ל - Microsoft Dynamics.
Failed to create a session; confirm that the user has the proper privileges to log on to Microsoft Dynamics.
אין באפשרותך להיכנס ל - Microsoft Dynamics מכיוון שאין ברשותך זכויות IIS נכונות.
You cannot log on to Microsoft Dynamics because you do not have the correct IIS rights.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 22769. מדויק: 22769. זמן שחלף: 113 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo