הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להיכנס אל תוך" לאנגלית

חפש את להיכנס אל תוך ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to get into
to get inside
be walking into
to go into
to get in
שריף, אנחנו צריכים להיכנס אל תוך הבית.
Sheriff, we need to get into the house.
כמה אנשים ניסו להיכנס אל תוך הבית
Some men tried to get into the house.
אנו רוצים להיכנס אל תוך המוח ולראות את הדבר הזה מתרחש בעוד התינוקות מול הטלוויזיה, בניגוד להיותם מול בני-אדם.
We want to get inside the brain and see this thing happening as babies are in front of televisions, as opposed to in front of human beings.
להיכנס אל תוך הראש שלו להבין את האפשרויות שלו, רגשותיו.
To get inside his head, to understand his options, his emotions.
אתם יכולים להיכנס אל תוך מלכודת אש.
You could be walking into a hailstorm.
אני מצטערת, אבל כשארזתי, לא ידעתי שאני הולכת להיכנס אל תוך "בית המרחץ של קליגולה".
I'm sorry, but when I packed, I didn't realize I was going to be walking into Caligula's bathhouse.
האם הם ידעו כמה אסירים יכלו להיכנס אל תוך צינור הגז?
Did they know how the inmate was able to get into the gas line?
המשימה שלך היא להיכנס אל תוך הארמון לברר היכן נמצא המטוס, ולעצור ממנו למכור אותו.
Your mission is to get into his palace find out where the plane is and stop him from selling it.
זה בטח ממש מוזר להיכנס אל תוך החלל הזה בראש.
Must be really weird to get into space.
עכשיו, תגיד לי אם אתה לא מת להיכנס אל תוך הראש של הבחור הזה, לגלות מה הסיבה.
Now, tell me you're not dying to get inside this guy's head and find out why.
אז, מה גרם להיכנס אל תוך עסקי הרכילות?
So, what made you get into the gossip business?
אנחנו חייבים להיכנס אל תוך מוחו של האיש הזה.
We have to put ourselves inside the mind of this man.
אנחנו לא יכולים להיכנס אל תוך הסופה!
We can't go into the storm!
מוגלי, אתה לא יכול להיכנס אל תוך הג'ונגל!
Mowgli, you can't go in the jungle.
בכדי למצוא אותם, אנו חייבים להיכנס אל תוך הלילה.
To find them, we must travel into the night.
היחידה שלך צריכה להיכנס אל תוך היער.
You and your men must go and comb the forest.
אתה עומד להיכנס אל תוך זירה, עם לוחמים רציניים
You're about to step into this ring with some really heavy hitters,
תראה, אנחנו רוצים להיכנס אל תוך המערה, בסדר?
Look, we want to go in the cave, all right?
אנשים אלה הגיעו בציפייה להיכנס אל תוך מכסיקו.
These people came in anticipation of crossing into Mexico.
להיכנס אל תוך לבבך אין הם יכולים.
They can't get to your heart.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 40. מדויק: 40. זמן שחלף: 87 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo