הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: עומד להיסגר
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להיסגר" לאנגלית

close
be closed
quit
clam up
be over
quarantine
be shut
to be shut down
to be cut
be dismissed
closing

הצעות

42
SharingStore אינו פתוח ואינו צריך להיסגר.
SharingStore isn't opened, doesn't need to close.
SkyDrive Pro צריך להיסגר מכיוון שאין די זיכרון זמין. סגור מספר תוכניות והפעל מחדש.
SkyDrive Pro needs to close because there isn't enough memory available. Please close some programs and restart.
לפני שניתן יהיה לייצא פרוייקט זה כתבנית, כל קבצי manifest.xsf חייבים להיסגר.
Before this project can be exported as a template, all manifest.xsf files must be closed.
על המלאי להיסגר ביום שלפני תאריך ההמרה.
Inventory must be closed on the day before the conversion date.
נהגנו לעבוד בשבילו, אבל אנחנו להיסגר היום.
We used to work for him, but we quit today.
SkyDrive Pro צריך להיסגר מכיוון שאין לו אפשרות לקרוא קבצים נדרשים.
SkyDrive Pro needs to close because it can't read required files.
Microsoft Office נתקל בבעיה ברישוי ועליו להיסגר. אם בעיה זו נמשכת, הסר את התקנת המוצר והתקן אותו מחדש.
Microsoft Office has encountered a problem with licensing and will need to close. If this problem persists, uninstall and reinstall your product.
אני אעשה זאת אם תתנו לדלתות להיסגר.
I will if you let the doors close.
נמל התעופה של לונדון צפוי להיסגר.
London Airport is expected to be closed.
בפקדון יכול להיסגר עד סוף החודש.
Escrow can close by the end of the month.
זואי, אל תתני לדלת להיסגר!
No, don't close the door!
רוב האנשים היו נותנים לדלת להיסגר.
Most people would have just let those close.
כעת אני יודע שעיניי חייבות להיסגר כאן
Now I know that my eyes must close here
וילונות, אתם יכולים להיסגר עכשיו.
OK, curtains, you can close now.
ברגע שהאות ייסגר חור-התולעת אמור להיסגר.
Once the signal stops, the wormhole should close.
הדפס מבט כולל על פרוייקטי הערכה שצפויים להיסגר.
Print overview of estimate projects expected to close.
אשף קביעת התצורה של המוצרים והטכנולוגיות של Microsoft SharePoint נתקל בשגיאה ועליו להיסגר. הפעל את האשף שוב מקיצור הדרך בתפריט התחלה.
The Microsoft SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard encountered an error and must close. Launch the wizard again from the shortcut in the Start Menu.
עכשיו, הנקבובית הזו יכולה להיסגר ולהיפתח.
Now, this pore can open and close.
גבר, אתה צריך להיות להיסגר על ג'יין לפני שהקיץ נגמר.
Dude. You need to close on Jane before the summer's over.
כמה זמן לוקח להם להיסגר אחרי זיהוי חדירה?
How soon do they close after detection?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 296. מדויק: 296. זמן שחלף: 109 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo