הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להכביד" לאנגלית

burden
weigh
inconvenience
pile
saddle
put any weight
imposition
weighing
impose
hamper
bother
לא רצית להכביד עליי כריסטופר, היו לך.
You didn't want to burden me.
לפעמים רציתי לספר לך הכל, אך לא יכולתי להכביד עליך עם מה שכבר היה איתי כל כך הרבה זמן.
Sometimes I wanted to tell you everything, but I couldn't burden you with what has been with me so long.
אתה חושב הרג לא להכביד על אותי?
You think killing doesn't weigh on me?
שם אבנים בכיסיו כדי להכביד על משקלו ואז גרר אותו לנהר ההדסון?.
Put stones in his pockets to weigh him down, and then dragged him into the Hudson.
זה יכול לבלוע אותך או להכביד לך או להצית אש בתוכך.
It can swallow you up or weigh you down or ignite a fire inside you.
איך זה יכול להכביד עליך, בודד אותך, גם.
How that can weigh on you, isolate you, even.
כמה עולה כי להכביד על המוח שלך כמו שבט הוא מקבל קטן יותר ויותר?
How much does that weigh on your mind as the tribe is getting smaller and smaller?
לא רציתי להכביד על לבך וגופך במחשבות כאלה כשיום הלידה כה סמוך.
I would not have such thoughts weigh mind and body with your day so close at hand.
אוזלים לנו הרעיונות וזה מתחיל להכביד עלינו.
We're running out of ideas, and it's beginning to take its toll.
לא רציתי להכביד על אביך עוד.
I saw no reason to burden your father any further.
אני לא רוצה להכביד על ג'יין.
A-And I never want to burden Jane.
אין כל סיבה להכביד עליך עם בעלות עליה"
I see no reason to burden you with its ownership.
אבא, באמת שאין צורך להכביד עליה.
Father, there's really no need to burden her.
משקל היעלמותו של כריס החל להכביד עליי מאוד.
The weight of Chris' disappearance had begun to lay down on me full-length.
אתה בטוח שאנחנו לא מפריעים אני לא רוצה להכביד?
You sure we're not a bother? I'd hate to impose.
כיצד יכול דבר כזה קטן, להכביד כל כך
How can such a tiny thing feel so heavy?
הבר היה להכביד על לדג"ר הסדינים שלי במשך שנים.
The bar had been weighing down my ledger sheets for years.
והוא מעולם לא רצה להכביד עלינו בשום דבר
And he never wanted to burden us with anything.
אני לא מעוניין להכביד על בני.
I don't wish to burden my son.
אל תיתן לזה להכביד עליך כמו משפחתו.
You can't let it get to you like it did with his family.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 150. מדויק: 150. זמן שחלף: 160 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo