הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להכין" לאנגלית

הצעות

הייתי הילד היחיד בגן שידע להכין מרגריטה.
I was the only kid in preschool who could make a Margarita.
נהגתי להכין הרבה טיולים עד כאן...
Used to make a lot of trips up here and...
מודיע למשתמשים של פקדי ListView שעליהם להכין את המטמון שלהם.
Notifies users of virtual ListView controls that they should prepare their cache.
את ומר מרקס עזרתם להכין אותי.
You and Mr. Marx have both helped prepare me.
להכין להתמודד האויב שלך בשדה קרב.
Prepare to face your enemy on the field of battle.
אינך חושב שעליך להכין עצמך המלך אילה?
Do you not think you should prepare yourself, King Aelle?
כמה אצבעות דרושות כדי להכין אספרסו?
How many fingers does it take to make an espresso?
השתמשנו באותם בדים כדי להכין לכם בגדים.
We used to use those same bolts to make clothes for you.
ואנחנו יכולם להכין ספירס וחכות כדי לצוד ולדוג.
And we can make spears and fishing rods to hunt and fish.
אז, נהגנו להכין סרטונים קטנים בפלאפון שלו.
So we'd make these little videos on his phone, right?
אני מנסה להכין אותו ליום שאמות.
I'm trying to prepare him for the day when I'm gone.
להכין תכנית חדשה כי עלינו עליהם?
Make a new plan because we're on to them?
אוכל להכין אחד שלך עם השיער והכל.
I could make one of you with the hair and everything.
שמעתם על הבלונדינית שלא ידעה להכין קרח?
Did you hear about the blonde who couldn't make ice?
אנחנו יכולים להכין כמה כריכים וללכת לפארק לחתור.
We can make some sandwiches and go to the park to row.
אולי נוכל להכין דגים ואצבעות עוף.
Maybe we could make some fish and some chicken fingers.
אומרים שאפשר להכין פצצה מחומרים יומיומיים.
They say you can make bomb from everyday's material.
אתה יודע מה נהגתי להכין גלדיה לאמא שלך
You know what? I used to make ice-cream cones for your momma.
ניסיתי להכין חומר מחטא למרכז הרפואי.
I was trying to make antiseptic for the med center.
שנחזור נתחיל להכין עוד הרבה צעצועים.
When we get back, we start making some more toys.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 9630. מדויק: 9630. זמן שחלף: 345 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo