הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: כדי להכניס
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להכניס" לאנגלית

הצעות

אני יודעת שיש ביכולתי להכניס אותך לקורס
I know I could get you on to a course.
אני מנסה להכניס את בני להגרלה.
I'm trying to get my son in the lottery.
אתה יכול להכניס אותם למקרר בשבילי?
Can you put those in the fridge for me, please?
בובי, שלא תעז להכניס אותה לשם
Bobby, don't you dare put her in there!
יש לנו גשושים מיקרוסקופיים גמישים שאפשר להכניס לתוך הגוף
We have flexible microscopic probes that we can bring down into the body.
יש דרישה בשוק לחברות חדשניות שרוצות להכניס טכנולוגיה לבית.
There's a path to market for innovative companies to bring technology into the home.
אני לא יכול להכניס מישהו שלא קיים למערכת.
I can't put someone who doesn't exist in the system.
כשבריאן לא באיזור, תוכל להכניס אותו.
If Bryan's not here, you can bring him in.
בואו להכניס אותו לכלא לכמה שנים.
Let's put him in jail for a few years.
היה לו למימון סכר חייבר להכניס נזילות.
He had his financing for the Khyber Dam put into liquidity.
אי אפשר להכניס אותי למצבים קשים.
You can't put me in bad situations, man.
אנחנו לא יכולים להכניס אותו לסי-טי ככה.
We can't put him in the C.T. like this.
הייתי צריך להכניס את הארלי ודייווידסון למוסך איתה.
I should have put harley and davidson in the garage with her.
סטיב דיווידסון מהשגרירות אמר שתוכלי להכניס אותנו לקיבו.
Steve Davidson, American Embassy, said maybe you could get us into Kivu.
אין באפשרותך עוד להכניס זהויות SharePoint Workspace. נא פנה למנהל המערכת.
You can no longer inject SharePoint Workspace identities. Please contact your administrator.
אין לנו אפשרות להכניס אותך ל - Office. גש למסמכים שלך באמצעות הדפדפן.
We are unable to sign you in to Office. Please access your documents through the browser.
משתמשי Contribute אינם יכולים להכניס שינויים בתבנית של.
Contribute users can't make changes to a template.
במסמכי InCopy עצמאיים, ניתן להכניס גרפיקה למסגרת הטקסט של ברירת המחדל, ולהפוך אותה לגרפיקה בתוך שורה.
In standalone InCopy documents, you can insert a graphic into the default text frame, making it an inline graphic.
InDesign יכול להכניס אוטומטית סרגל להפרדה בין הערות לבין גוף המסמך.
InDesign can automatically insert a rule to separate footnotes from the body of the document.
ניתן להכניס שינויים אלה בעזרת הכלי ששימש ליצירת העצם.
You can make these same changes with the tool used to create the object.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 9500. מדויק: 9500. זמן שחלף: 153 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo