הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להם," לאנגלית

them,
them.
'em,

הצעות

שחייך צריך להקריב להם, הפולשים שלנו.
That your life should be sacrificed to them, our invaders.
המילה האחרונה להם, צוות הקוריאני הגיעה
Last word to them, the Korean team had arrived -
ומה אנחנו מסוגלים לעולל להם, מארני
and what we are capable of doing to them. Marnie...
לא התכוונתי לספר להם, קירקי.
I didn't mean to tell 'em, Kirky.
זו הסיבה שאנחנו חייבים להראות להם, ג"ס.
That's why we have to show 'em, Jess.
איפה האינדיאנית תגיד להם, פיטר?
Where is the squaw? - Tell them, Peter.
הודות להם, האנשים פריז ירעבו.
Thanks to them, the people of Paris will go hungry.
מציאת הזהב חשובה להם, וגם לי.
Recovering this gold is important to them, and to me.
כשמתחילים ללעוג להם, זה כואב.
When you start to mock them, it hurts.
גם אם מאמינים להם, מוחותיהם לא משחררים אוקסיטוצין.
So if you trust them, their brains don't release oxytocin.
אתה צריך להגיד להם, שרה.
You have to tell them, Sarah.
את לא הולכת לספר להם, נכון?
You are not going to tell them, right?
מישהו אמר להם, "בטל"
Someone said to them, "Abort."
אמרתי להם, אני לא זוכרת.
I told them, I don't remember.
כי המקדש לא מיועד להם, קארל.
Because the temple's not for them, Karl.
אני אקשיב להם, בכוכב שלי.
I'll listen to them, at my planet.
נקרא להם, לא אכפת לי!
Call them, I don't care!
זה מה שנתתי להם, מתוקה.
Well that's what I give them, honey.
תראי להם, אמא את מפחדת?
Carol. Why don't you show them, Mother?
כמו שאמרתי להם, אני לא הקלטה.
Like I said to them, I wasn't recording.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3765. מדויק: 3755. זמן שחלף: 1933 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo