הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להסגר" לאנגלית

quarantine
close
be closed
lock down
blockade
into quarantine
quarantined
shut down
closing
interned
quarantine-related
perimeter
העברתי את הזיכרון שבו הן היו מאוחסנות להסגר.
I transferred the memory where they were stored into quarantine.
הסוכן דאן, תיקוני ועד להסגר.
Agent Dunn, patch me through to quarantine.
תווית נשמרת כעת ולא יכולה להסגר. אנא המתן...
A label is currently saving and cannot close. Please wait...
הסטייה יכולה, להסגר בכל זמן נתון ואם זאתי תיסגר, הם יכולים להיתקע שם
Anomalies can close at any time, and if this one closes, they could be stuck there.
אני באמת חושב שהם צריכים להסגר.
I mean, I really believe they should be closed.
אבל אחרים מתחילים לומר שפורטל הזמן צריך להסגר.
But others are starting to say that the time portal should be closed off.
אני ניסיתי להכניס, את העיר להסגר
I was trying to quarantine the town.
צריך לאתר את הנניט ולהכניס אותו להסגר.
We need to locate the Praxian nanite and quarantine it.
עומדים להכניס את בית החולים להסגר, וצוות נשלח למשרדה של העלמה מרסר.
We're about to quarantine the hospital, send a team to Miss Mercer's office.
רבים מהם לא עובדים כראוי. הם צריכים להסגר.
A lot of them don't. They should be closed.
הכלל חייב לציין אם יש לחסום, לאפשר או להעביר להסגר את המכשירים הניידים.
The rule must specify whether to block, allow, or quarantine the mobile devices.
מנהלי המערכת הנבחרים מקבלים הודעות דואר אלקטרוני שהועברו להסגר.
Selected administrators receive quarantine email messages.
אתה צריך להעביר להסגר את האסירים וכל מי שהיה איתו במגע במיקום אחר.
You should quarantine the prisoners and anyone else who's been in contact with him to a different location.
התקשרנו ליידע אותך שקבענו פגישת מעקב עם דוקטור וורן קפלן כדי לבחון את התקדמות מצב בתך לקראת שליחתה להסגר.
We're calling to inform you that we've scheduled a follow up appointment with Dr. Vern Kaplan to track your daughter's progress in advance of quarantine.
אתה חולה, אתה נכנסת להסגר.
You get sick, you go into quarantine.
נוכחותי כאן גרמה להסגר של כל המפקדה.
My presence here has resulted in the quarantine of this entire complex.
ואחרי שהיא תחזור תשלח אותי להסגר?
And when it does, are you putting me away?
הפרה תישלח להסגר ואתה ליומיים מעצר.
The cow goes in quarantine, and you in prison for 2 days.
שלחתי אותם להסגר כדי שהם לא ידביקו.
I've quarantined them so they do not infect others
מייד אחרי שהוריה המאמצים החזירו אותה להסגר שבוע שעבר.
The complaints started after her foster parents brought her back to quarantine.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 241. מדויק: 241. זמן שחלף: 122 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo