הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: כדי להסוות
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להסוות" לאנגלית

mask
cloak
camouflage
hide
disguising
take any form
disguise
cover up
conceal
masking

הצעות

58
הדבר האחד שלא יכלו להסוות חתימתי כוחם.
The one thing they couldn't mask is their power signature.
להשתלב כאן, וכי תהיה להסוות טמפרטורת הגוף שלנו.
Fit in right here, and that'll mask our body temperature.
יש לך להקים מערכת הרשת זמנית להסוות את התקשורת שלך.
You've set up a temporary mesh system to cloak your communications.
הלוואי והיה ניתן להסוות את הצחנה.
I just wish we could cloak the stench.
אבי היצור יכול להסוות את עצמו -
Abby? 'The creature can camouflage itself. '
הילד אומן בהישרדות יודע להסוות את עצמו.
The kid's got survival traing, knows about camouflage.
בטנת העופרת היא עבה כמו ל להסוות כל גילוי קרינה.
The lead lining is thick as to mask any radiation detection.
זה מה שצלפים צבאיים להשתמש להסוות את מיקומם.
That's what military snipers use to camouflage their locations.
היא יכולה להסוות את עורה כדי להיטמע ברקע.
She can camouflage her skin to melt into the background.
מנסה להסוות יופיי אז אני לא להאפיל שלך.
Trying to cloak my beauty so I don't outshine yours.
הדגמים החדשים חייבים להיות מצויד טק מגן שנועד להסוות את האיתורים.
The newer models must be outfitted with shield tech designed to mask the locators.
עם זאת, ניתן להסוות קבצים אלה כדי למנוע את העברתם.
However, you can cloak these files to prevent them from being transferred.
ניתן להזין או למחוק בתיבת הטקסט סיומות של קבצים שברצונך להסוות או לחשוף.
You can enter or delete file suffixes in the text box that you want to cloak or uncloak.
ניתן להסוות קבצים ותיקיות באתר המרוחק או באתר המקומי.
You can cloak files and folders on the remote or local site.
אם המנודים קיימים, הם ידאגו להסוות עצמם כמישהו אחר.
If the Cast Out exist, they would camouflage themselves as something else.
עלינו למצוא דרך להסוות את החום שיוצא מהמנועים
We need to find a way to mask the heat coming off those engines
נצטרך להסוות את עצמינו בתור תינוקות.
We're going to need to disguise ourselves as babies.
חשבתי שהמעיל שלו אמור להסוות את הריח.
I thought his coat was supposed to cover up the smell.
ניסית להסוות זאת עם אלכוהול, כמובן.
I tried to counter this with booze, of course, but...
וכיוונתי את המגנים להסוות את הפרופיל החזותי שלנו.
And I've configured the shields to disguise our visual profile.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 323. מדויק: 323. זמן שחלף: 230 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo