הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: כדי להפיל
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להפיל" לאנגלית

הצעות

לדעתי האופוזיציה רק מנסה להפיל מישהו בכיר.
I think the opposition is trying to bring down someone high up.
אתה לא יכול להפיל את המלוכה.
You can't bring down the monarchy.
נוכל להפיל אותן רק במקרה חירום בטיסה.
We can only drop them in case of an in-flight emergency.
את מי לדעתכם המשטרה תרצה להפיל יותר?
Who do you think the police want to take down more?
רק בעזרת הגלימה אוכל להפיל את פיטר פלמינג.
The cape is the only way I can take down peter fleming.
השותף האמיתי שלי כשהייתי סמוי וניסיתי להפיל את הקוברות הכחולים.
My real partner when I went deep undercover trying to take down the Blue Cobras.
ומלחמה בסמים לא להפיל את מגדלי התאומים.
And a drug war didn't bring down the Twin Towers.
והכוונת תגיד לו מתי להפיל את הפצצה.
And the bombsight will tell him when to drop the bomb.
להפיל את וולטר סייקס לטובת העולם.
To take down Walter Sykes for the good of the world.
רצו שנהיה בטווח הסורקים שלהם כדי שהם יוכלו להפיל אותנו
Wanted us in range of their scanners, so they could shut us down.
הפצצות האלה הן לא מתוכננות להפיל בניינים.
These bombs - they're not meant to take out buildings.
נראה שמשימת חייו היתה להפיל אותי.
It seems his life's mission was to bring me down.
שאולי אתה השטינקר, שניסה להפיל אותנו
You might be the rat who tried to take us down.
אתה חייב להפיל אותו לפני שיחזור לאטמוספרה.
You have to knock it down before it re-enters the atmosphere.
אנחנו יכולים להפיל את הממשלה קול העם
We can overthrow the government! The people's voice will...
מכאן אני יכול להפיל רבע מהאצטדיון.
From here, I can take out 1/4 of the stadium.
יש ברשותנו מידע מסויים לגבי ניסיון להפיל את הממשלה.
We're in possession of certain information regarding an attempt to overthrow the government.
זו לא עבודתנו להפיל פסנתרים או מושבי אסלה
It's not our job to drop the pianos or the toilet seats.
מספיק קשה לצאת מבלי להפיל את הפצצה
It's hard enough to date without dropping that bomb.
ויתרו מתכוון להפיל הכול עליך בביהמ"ש.
Withrow is planning on bringing this whole thing down on you in court.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3385. מדויק: 3385. זמן שחלף: 131 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo