הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להפעיל" לאנגלית

הצעות

266
226
126
הספריה והפונקציה של JScript שיש להפעיל בעת ביצוע פקודה זו.
The JScript library and function to run when this command is executed.
יש להפעיל ExtendedRecipientsPicker כתיבת דו-שיח מוקפצת.
ExtendedRecipientsPicker should be run as pop up dialog.
יידרש לך חשבון Microsoft כדי להפעיל את המצגת המקוונת.
You will need a Microsoft account to start the online presentation.
השתמש ב-StartProperty שמקבל ארגומנט שם כדי להפעיל מאפיין בעל שם
use other StartProperty which accepts a name argument to start named property
אין באפשרותך להפעיל קישוריות אל Skype משום שאיחוד תחומים אינו מופעל.
You can't turn on connectivity to Skype because domain federation isn't turned on.
לחץ על הלחצן WiFi מופעל כדי להפעיל את הרדיו.
Click the WiFi On button to turn on the radio.
דרוש פרמטר שאילתה RelativeReportUrl או ExecutionId כדי לציין איזה דוח יש להפעיל.
Must have either a RelativeReportUrl or ExecutionId query parameter to specify which report to run.
אין די זיכרון כדי להפעיל את פרוצדורת האירוע NotInList@1@1
There isn't enough memory to run the NotInList event procedure.@1@1
לא ניתן להפעיל את הפעלת העריכה מכיוון ש - OneDrive for Business אינו זמין.
We can't start the editing session because OneDrive for Business is unavailable.
לחץ כדי להפעיל פקד ActiveX בדף אינטרנט זה
Click to run an ActiveX control on this webpage
נא היכנס באמצעות חשבון משתמש מסוג Administrator כדי להפעיל תוכנית התקנה זו.
Please login with an Administrator user account to run this installation program.
אשף ההתאמה האישית של Windows Internet Explorer פועל כבר. אין באפשרותך להפעיל מופע שני של תוכנית זו.
The Windows Internet Explorer Customization Wizard is already running. You cannot run a second instance of this program.
האם ברצונך להפעיל מופע חדש של Excel?
Do you want to start a new instance of Excel?
אנו ממליצים לך להפעיל את האבחונים של Office.
We recommend you run Office Diagnostics.
חפש ב - Microsoft SharePoint Server אחר חיבורי נתונים בהם תוכל להשתמש כדי להפעיל את תבנית הטופס שלך.
Search a Microsoft SharePoint Server for data connections you can use to start your form template.
האם ברצונך להפעיל פקד ActiveX זה?
Do you want to run this ActiveX control?
יוצר אובייקט שרת המהווה מציין מיקום כך שחבר בתפקיד ההתקנה המוקצית יוכל להפעיל את התקנת Exchange.
Creates a placeholder server object so that a member of the Delegated Setup role can run the Exchange installation.
כדי לסייע בהגנה על בטחונך, Microsoft Office חסם את היכולת להפעיל תוכנית חיצונית באופן אוטומטי.
To help protect your security, Microsoft Office has blocked the ability to run an external program automatically.
עליך להפעיל את תוכנית ההתקנה עם הבורר/ForestPrep לפני ההתקנה ליער זה.
You need to run Setup with the/ForestPrep switch before installing into this forest.
לא ניתן להפעיל את NetTcpActivator משום שהפעלת תלות נכשלה.
Unable to start NetTcpActivator because a dependency failed to start.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6453. מדויק: 6453. זמן שחלף: 148 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo