הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להפרות" לאנגלית

impregnate
inseminate
fertilise
violations
fertilize
fertile
impregnating
fertilizing
גארת' יכול להעלות שד מן השאול כדי להפרות אותי.
Gareth can raise a demon from the underworld to impregnate me.
נתת לבעלך להפרות אותך
You let your husband impregnate you.
אני לא יכולה להפרות אם פונדקאית, זה לא חוקי.
I can't inseminate surrogate mothers, it's not legal!
ותזכרו, אנבל לא יכולה להפרות את עצמה.
And remember, Annabelle can't inseminate herself.
מלכות שיתופן יכולות להפרות את הביציות שלהן.
Symbiote queens can fertilise their own eggs.
חוץ מזה, הסכמתי, להפרות אותך ולא את בעלך.
BESIDES, I AGREED TO INSEMINATE YOU, NOT YOUR HUSBAND.
מישהי נתנה לך להפרות אותה?
Someone let you impregnate them?
למה היית חייב להפרות בהזרעה מלאכותית את כולן?
Why was it necessary to inseminate in these cases?
הוא קשר את בתו וניסה להפרות אותה.
He tied down his own daughter and tried to inseminate her.
אם אין להם תרנגול אי-אפשר להפרות את הביצים.
If they don't have a rooster the eggs can't be fertile.
נכון, אני מקומי אבל מה בנוגע להפרות
I'm a local face, yes, but about these violations.
פשוט לא נותנים לי להפרות אותן.
They just won't let me fertilize them.
הראיות להפרות שהיו לנו לא היו כל כך קיצוניים.
The violations we had evidence of weren't that extreme.
אל תרצה לי בנוגע להפרות הסכמים!
Don't lecture me about treaty violations!
הזכרים מנסים להפרות את הביצים שהנקבות מותירות בחול.
The males are trying to fertilise the eggs that the females are depositing in the sand
עוזר להפרות את הנסיוב נבנה בעצמו.
Helps the serum propagate, build upon itself.
ואני די בטוח שתרצו להפרות את שדה הפטוניות הזה.
And I know you will want to these fertilize petunias.
100 דבורים לא מסוגלות להפרות פרחים כמו המתוקה הזאת.
A hundred bees working overtime couldn't pollinate like this baby.
המבצעים הצבאיים שלנו הם אך ורק כתגובה להפרות שלכם של האמנה!.
Our military operations are purely in response to your violation of the treaty.
רק כמה מאות הגיעו למרחק הזה, ורק אחד יצליח להפרות את הביצה.
Only a few hundred make it this far And only one will succeed in fertilizing the egg
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 84. מדויק: 84. זמן שחלף: 131 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo