הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: להפר את החוק
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להפר" לאנגלית

break
violate
breach
unmake
disobey
defy
to be broken
breaking
violating
upset

הצעות

תוכל להפר את השבועה שלך הסוכן הוצ'נר?
Can you break your oath, agent Hotchner?
שגרמת לי להפר את הבטחתי לאני.
It's that you made me break my promise to Annie.
אסור לנו להפר את זכותו לפרטיות.
We can't violate his right to privacy.
אינני יכול להפר את פרטיותו של...
I cannot violate my patient's... privacy.
הם מאיימים להפר את החוזים עם העירייה
They're threatening a breach of contract case against the city,
אל תתנו לירידה של דמעה להפר העפעפיים שלך.
Don't let the drop of tear breach your eyelids.
אני חושב שגם אנחנו יכולים להפר כמה חוקים.
I think we should break some rules, too.
הוא נהיה חמדן מנסה להפר את השלום.
He's getting greedy, trying to break the peace.
אוקיי, טכנית, הייתי צריך להיות הממשלה כדי להפר...
Technically, I would have to be the government to violate...
אני לא יכולה להפר הבטחה שהבטחתי.
I can't break a promise I've made.
אני מניח שאני צריך להפר גם אותם?
I guess I should break those, too?
היא לא יכולה להפר נהלים דיפלומטיים.
She's secretary of can't break diplomatic protocol.
תשלום תקיפה יכול להפר אותך בחזרה לכלא.
An assault charge could violate you back to prison.
איך מר לאלווארז להפר המבחן שלו, בדיוק?
How did Mr. Alvarez violate his probation, exactly?
זה אומר שמותר לו להפר את יתר תשעת הדיברות?
Does that mean he can break the other nine commandments, too?
אני לא יכולה להפר חוזה מחייב.
I can't break a binding contract.
ג'ים, זה הכלל היחיד שאינך יכול להפר.
Jim, this is one rule you cannot break.
הפיקחים תמיד מנסים להפר את הכללים.
The bright ones always try to break the rules.
מה לדעתך גרם לו להפר את הבטחתו?
What do you think made him break his promise?
אני בחרתי להפר פקודה ולשחרר אותך.
I chose to divide those orders and get you out.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 881. מדויק: 881. זמן שחלף: 186 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo