הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להציע" לאנגלית

הצעות

1397
360
340
לשעבר פלטפורמת Silverback, מתוכננת לסייע לשותפים להציע שירותי ניטור עם פחות סיכונים.
Former Silverback platform, designed to help partners offer monitoring services with less risk.
פרופיל השותף של הארגון שלך קובע היכן תוכל להציע את שירותי Microsoft.
Your organization's partner profile determines where you can offer Microsoft services.
אני רוצה שוב להציע שם חדש לעצמי.
I'd like to again propose a new name for myself.
מורגן, אוכל להציע לנסיך טיפים לשיפוץ?
Morgan, might I suggest a renovation project to the prince?
אני לא מנסה להציע שלא יהיה השגריר
I was not trying to suggest that you not be the ambassador
Dell יכולה להציע מגוון רחב של שירותים שיתאימו לך ולעסק, דרך שותפים עסקיים מקומיים.
Dell can offer, via Local Partners, a wide range of Services to suit you and your business.
ובהקשר הזה אנחנו יכולים להציע לילדים זמן.
And within that context, we can offer the kids time -
על-מנת להציע שירותי אבטחה פרטית עבור הרחוב.
To offer you a private security service for the street, OK?
ואני מניחה שמלכת צרפת צריכה להציע שכר.
And I suppose the Queen of France should offer a retainer.
במקום טורייה אתה יכול להציע לי קצת תה
Instead of a pickaxe, you can offer me some tea.
חוששני שאוכל רק להציע לכם מנות מהמטבח.
I'm afraid I can only offer you dishes from the kitchen.
אוכל להציע שניקח את הציור למכשפיך.
May I suggest we take the painting to your sorcerers.
זה דבר אחד שרק נשיא יכול להציע.
It's the one thing that only a president can offer.
אני שונא אפילו להציע, את האפשרות
You know, I hate to even suggest the possibility,
ומה שניסינו להציע מידי יום היה תשומת-לב של אחד-על-אחד
And what we were trying to offer every day was one-on-one attention.
כפרופסור אני חושב שיש לי זכות להציע משהו שונה
As a professor, I think I have the right to propose something differently.
נצל את כל התכונות המהנות שיש ל - Mini 10 להציע.
Take advantage of all the fun that the Mini 10 has to offer.
הינו שמחים להיות מסוגלים להציע עדים.
We would like to be able to offer you witnesses.
אבל אני יודע שהיא יודעת שהתכוונתי להציע
But I know that she knows that I was going to propose.
באנו להציע את שירותי כבלש ייעוץ.
We have come to offer my services as a consulting detective.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5935. מדויק: 5935. זמן שחלף: 161 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo