הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להצליח" לאנגלית

ראה גם: להצליח בזה
חפש את להצליח ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

על הקריאה ל - BeginDrag להצליח לפני קריאה לפונקציות גרירה.
Call to BeginDrag must succeed before calling drag functions.
אולי כך עלינו להבין שעסקים אינם יכולים להצליח בעולם שכושל.
Perhaps like we should understand that business can't succeed in a world that's failing.
הם יחזרו, ונגרום לזה להצליח.
They come back, we'll just make it work.
שררה הרגשה שניסינו מאה פעמים לגרום לזה להצליח.
It'd felt like we tried a hundred times to make it work.
אתה לא עומד בתור כדי להצליח במדינה הזאת.
You don't stand in line to make it in this country.
אז איך היא התכוונה להצליח לברוח מכאן?
So how was she going to make it out of here?
כדי להצליח בבי"מ צריך לעבוד על הכל.
To succeed in court, you need to work on everything.
כולנו יודעים שזה מה שצריך כדי להצליח בחקלאות מודרנית.
We all know this is what it takes to make it in modern agriculture.
היא היתה ילדה קטנה שניסתה להצליח בעולם מבוגר מאד.
She was a little girl trying to make it in a very grown-up world.
שיעזרו להם להצליח" אך אני יכול להתחרות
to help them succeed, but I can compete on sheer will
משחקני הבמה שלא מסוגלים להצליח בסרטים אמריקאים.
One of those stage actors who can't make it in American films.
רציתי להראות שאנחנו מוכשרים מספיק כדי להצליח בעסק המטורף הזה.
I wanted to show that we're talented enough to make it in this insane business.
תמיד חשבתי שאני אוכל להצליח בגדול בעולם השלישי
I always thought I could make it big in the Third World.
אני צריך להיכשל או להצליח במשהו בתנאים שלי.
I NEED TO FAIL OR SUCCEED AT SOMETHING ON MY OWN TERMS
היא יכולה להמשיך להצליח בשטח במצבה.
She can continue to succeed in the field with her condition.
ולהקשיב לאנשים שפה כדי לעזור לך להצליח
And listening to the people who are here to help you succeed.
להצליח עבור הלקוח שלך ואתה תינתן קהל.
Succeed for your client and you will be granted an audience.
אנחנו בחורים טובים ומגיע לנו להצליח.
We're good guys... we deserve to make it.
יצאתי מגדרי כדי לגרום לזה להצליח.
I went out of my way to make this work.
כדי להצליח, אתה צריך להיות לוחם.
In order to succeed, you have to be a warrior.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3098. מדויק: 3098. זמן שחלף: 113 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo