הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להרוג" לאנגלית

הצעות

לא חשבתי שתתני לי להרוג אותה.
I didn't think you'd let me kill her.
במשחקים הראשונים חשבתי שאתה מנסה לעזור לקרייריסטים להרוג אותי.
In the first Games, I thought you were trying to help the Careers kill me.
למה לדעתך שאנחנו צריכים לקטול הדרקון להרוג אותו בשביל הפרס
Why do you think we need to slay the dragon Kill it for the reward
ואין בעולם מספיק כדורים כדי להרוג אותי.
There are not enough bullets in the world to kill me.
הוא אמר לי שאנשיו מנסים להרוג אותו.
He told me his own people were trying to kill him.
והם ניסו להרוג אותך כמו בטלוויזיה?
Do they try and kill you, like on TV?
נשיכה אחת שלו מסוגלת להרוג פיל בוגר.
Its venom can kill a full-grown elephant with a single bite.
אני מתערב שאפשר להרוג מישהו עם חתיכת בייקון.
I bet you could kill a guy with a piece of bacon.
אחיות האופל יעשו הכל כדי להרוג אותה.
The Sisters of the Dark will stop at nothing to kill her.
לא יידרש יותר מקורטוב כדי להרוג אתכם.
It wouldn't take more than a thimbleful to kill you.
מדוע שיתקשר לאישה שעזרה להרוג אותו?
What's he doing calling the woman who helped kill him?
יש כאן קבוצה שרוצה להרוג אותו.
There's a team here, come to kill him.
ושנית, האוכל הזה יכול להרוג אותך
And second of all, that food can kill you.
הבוגדים כאן בסטוקט, מסתתרים בחשאי זוממים להרוג אותנו.
The traitors here in Setauket, hiding in secret, plotting to kill us.
כל שאתה עושה זה להרוג, להרוג, להרוג.
All you do is kill, kill, kill.
למה להרוג אדם כשאפשר להרוג רעיון?
Why kill a man when you can kill an idea?
יש דרך להרוג שתי ציפורים באבן אחת.
There's a way to kill two birds with one stone.
הבעל מאיים בזעם להרוג את האמריקאית.
The husband, furious, threatens to kill the American.
לא כולנו פנאטים כועסים שרוצים להרוג את הכופרים.
We're not all angry fanatics who want to kill the infidel.
המשימה להיום היא להרוג קבוצה של חיילים אויבים
Today's mission is to kill a group of enemy soldiers.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 38998. מדויק: 38998. זמן שחלף: 236 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo