הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להרוס" לאנגלית

הצעות

לא ידעתי שהם מנסים להרוס אותו.
I didn't know they'd try to destroy him.
באמת תנסה להרוס אקראית חיים של מישהו?
Would you really just randomly try and destroy someone's life?
כלומר, פוליטיקאים עושים דברים שעלולים להרוס אנשים.
I mean, People end up doing things that can ruin lives.
אבל במקום לתת לאישה, מרירה להרוס הכול לכולם
But rather than allow one bitter woman's actions ruin things for everyone,
היא ריסקה חצי מהחרסינה רצתה להרוס את אחד מציוריו היקרים
She smashed half the china... went to spoil one of his precious paintings.
זה יכול להרוס לחלוטין את השקת נוקליאוס.
I mean, it could actually totally destroy Nucleus' release.
יש לי כמה פריטים שיוכלו להרוס אותו
I do have a few items that... could destroy him...
אם תקרא ממנו תוכל להרוס אותם?
If you read from it... could you destroy them?
אפשר שג'ייסון ניסה להרוס את תכולת ההתקן.
Jason may have tried to destroy the contents of the drive.
אני חושב שאתה צריך"להגדיר "להרוס.
I think you'd have to define "destroy".
נשתמש בשערוריית כישלונו כדי להרוס אותו.
We will use the scandal of its failure to destroy him.
שיכול להרוס אותם ואתה הרכוש שלו.
Who can destroy them, And you're his property.
אנחנו אמורים להרוס אותו ע"י סתירה הגיונית.
We should be able to destroy him with a logical paradox.
תמונה זו יכולה להרוס את הקריירה שלו.
Previously on Devious Maids... This picture could destroy his career.
כדי להתמודד עם רשע עלינו להרוס את שורשיו.
To deal with evil, we must destroy the root of evil.
בפנים יש מכשיר שאנו מאמינים יכולים להרוס אותם.
Inside, there is a device that we believe can destroy them.
זהו מכשיר שיכול להרוס אלקטרוניקה בטווח שלה.
It's a device that can destroy electronics within its range.
ברגע הבדיקה נגמרה, להרוס אותו.
As soon as the test is over, destroy it.
יכולים להרוס שתי רחובות ולהפיל צבא.
Can destroy two city blocks, knock out an army.
כשאתה בברודווי אתה לא יכול להרוס את הפרוסיניום.
When you're on Broadway, you cannot tear the proscenium down.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 8595. מדויק: 8595. זמן שחלף: 184 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo