הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להריגת" לאנגלית

killing
to kill
killings of
אז אתה חושב שאני להודות להריגת אנשים?
So you thought I was admitting to killing people?
אתה מופיע ביום השנה להריגת האדם שאהבתי?
You show up on the anniversary of killing the man that I loved?
הוא נעצר בגין מזימה להריגת מרטין איימס.
He's been arrested in the conspiracy to kill Martin Ames.
הראשון להריגת הממרים את חוקי חצר הקיסר.
First to kill those who disobey the court and the emperor.
אולי זאת הדרך הסודית להריגת אדם.
Maybe that's the secret way to kill Adam.
אין שום דבר בוידיאו הזה שמציין איזה נשק שימש להריגת הקורבן.
There is nothing in this video that indicates what kind of weapon was used to kill the victim.
האקדח שנמצא במשרד שלך שימש להריגת ג'ואי קמפבל.
The gun found in your office was the same gun used to kill Joey Campbell.
יש לי כלל בנוגע להריגת אנשים.
I have a rule about killing people.
אולם איני מסכים להריגת אנשים חסרי ישע.
But I don't agree with killing helpless men.
בגלל שהרעל הזה שימש, להריגת ג"ק ברונסון האיש שחטף אותך.
Because that toxin was used to kill Jack Bronson, the man that abducted you.
את החיה שאחראית להריגת המאמן טאנר ואת שאר האנשים.
The animal responsible for killing Tanner and all those people.
כמו זה שהרג את בני לא משמש להריגת צבאים.
like that that killed my son, is not used to kill deer.
האם אנו אמורים להתייחס להריגת יתוש כאל חטא?
Should we regard killing mosquito as a sin?
היו לך המרכיבים הלא נכונים להריגת דליה והוא צריך למשוך זמן עד שימצא את הנכונים.
You had the wrong ingredients to kill Dahlia, and he has to buy time before he finds the right ones.
אז, אלא אם כן קולונל מיטשל פיתח תחביב, להריגת אנשים תמימים נגמרו לנו האפשרויות.
So, unless colonel Mitchell's made a habit of killing innocent people, we're out of options.
אין מצב שהיה יכול לתפוס ולהניף את מפתח הברגים הכבד ששימש להריגת האנק ג'רארד.
There's no way could he have grasped and swung the heavy wrench used to kill Hank Gerrard.
אני מאמין שנשק כימי, כמו כל נשק אחר הוא כלי המשמש להריגת האויב.
I believe chemical weapons, like any other weapons, are tools to be used to kill the enemy.
מהו התירוץ החוקי שלך להריגתו של בארני קוויל?
What's your legal excuse for killing Barney Quill?
לבסוף, הרכב הגנוב התרסק כאן, וגרם להריגתם של שני הולכי רגל.
The stolen vehicle finally crashed here, killing 2 pedestrians.
האקדח ששימש להריגת קווין ניירס.
The gun that was used to kill Kevin Neyers.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 128. מדויק: 128. זמן שחלף: 197 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo