הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להריץ" לאנגלית

run
roll
fast
replay
rewinding
ball rolling
rewind

הצעות

אם נמצא, אוכל להריץ אותם במשרד
If we find any, I can run them back at the office.
אני אגיד לסוזי להריץ את המים מהריאות בספקטרומטר המסה.
I'll have Susie run the water from the lungs through the mass spectrometer.
היא צריכה להריץ קדימה בזמן ולמצוא תנור.
Well, she should fast forward and find an oven.
אתה יכול להריץ קדימה, בבקשה?
CHLOE: Can you fast forward, please?
זה להריץ בדיקת רישוי כמו שהיה צריך
was run a permit check the way he was supposed to
אנו זקוקים לשמותיהם שנוכל להריץ בדיקת רקע
We'll need all their names so we can run a background check.
אמרתי לד"ר סארויאן להריץ בשבילי בדיקות מח-עצם.
I'm having Dr. Saroyan run tests for me on the marrow.
ציין את שם התוכנית אותה תרצה להריץ.
Specify the name of the program that you want to run.
מי נמצא שם שאנחנו יכולים להריץ?
Who do we have down there that we could run?
אתה יכול להריץ אותם על המקום שלי?
Can you run 'em by my place?
להריץ כמה בדיקות וסריקות רק כדי להיות בטוחים.
Run some tests and scans, just to be safe.
תן לי להריץ את זה אחורה בשבילך
Let me run that back for you.
אבל אתה יכול להריץ את צלחת על מטה-נמוך.
But you could run the plate on the down-low.
למה להריץ הדמיות כשאני יכולה לבדוק את הדבר האמיתית?
Why run simulations when I can test the real thing?
אין הרבה חומרה בסביבה שיכולה להריץ את אלו.
Not a lot of hardware that can run these.
אני אקח דוגמית ואבקש מהמעבדה להריץ התאמה מול האבקה מהגופה.
I'll get a sample and have the crime lab run it against the powder on the body.
עדיין נוכל להריץ את הבדיקות הללו.
Well we could still run those tests.
כמה זמן הוא יצטרך להריץ את התוכנה?
How much time will he need to run the programme?
כדאי שנתקשר לגרסיה ונבקש ממנה להריץ את המספרים כנגד הרשימה
We should call Garcia and have her run those numbers against the list
אתם יכולים להרשות לי להמשיך להריץ את העסקים?
Can you allow me to run this place of biz?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1444. מדויק: 1444. זמן שחלף: 141 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo