הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: להרתיח מים
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להרתיח" לאנגלית

boil
roast
inflame
boiling

הצעות

32
אולי אני צריכה להרתיח אותך בברונזה.
Maybe I should boil you in bronze.
מה חומר שאתה צריך להרתיח במנוע הקיטור?
What substance should you boil in the steam engine?
תסכימי איתה כדי לא להרתיח אותה.
Agree with her so you don't inflame her.
כל בחור יכול להרתיח סיר אטריות.
Any guy can boil a pot of noodles.
האשמותיך מספיקות כדי להרתיח את דמי.
Your accusations are enough to make my blood boil.
להרתיח, לסנן, להוסיף חלב וחמאה, ואז לערבב?
Boil. drain. add milk and butter. then stir?
זה יעזור לנו להרתיח דברים מהר יותר?
Will it help us boil things faster?
אנחנו לא יכולים להרתיח אותו, לפחות?
Can't we boil it, at least?
זה היה לפני 30 שנה, והוא עדיין לא יכול להרתיח ביצה.
That was 30 years ago, and he still can't boil an egg.
כשעמד ליד החפיסות מאחורי, שתבצע להרתיח את הדם שלי בוי, אתה מכה דעתי
Standing at the decks behind, you make my blood boil Boy, you blow my mind
עליך להרתיח את העשבים האלה ולתת לו את השיקוי 4 פעמים ביום.
You must boil these herbs and give him the brew four times a day.
האם אתה יודע שאני יכול לעשות להרתיח את הדם של מישהו?
Did you know I can make someone's blood boil?
כפי שאתה שאל, שום ו אילסר להרתיח את הסמרטוטים.
As you asked, garlic and witch hazel to boil the rags.
היא לא יכולה אפילו להרתיח ביצה כראוי!
Can't even boil an egg properly.
(צחוק) למה אתה להרתיח את כולנו?
(LAUGHTER) Why do you boil us all?
את יכולה להרתיח את הקומקום, אם את רוצה
You can boil the kettle, if you want it.
כל מה שדרוש זה רק קצת תירס סוכר וסיר כדי להרתיח אותם.
All you need is just some corn and sugar and a pot to boil it in.
להחזיר את המנורה, לאסוף את רורי, להרתיח את יד ימין.
Okay - return lamp, pick up Rory, boil right hand.
עכשיו אנחנו רק צריכים למחוץ אותם, להרתיח אותו ולקבל דוד טוב מיץ ג'ונגל תוצרת בית אל הבחור הזה.
Now we just need to crush 'em, boil it and get Uncle Toby's homemade jungle juice into this fella.
להקפיא או להרתיח את אספקת המים של האויב בתוך שניות.
To flash freeze or boil the enemy's water supply.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 153. מדויק: 153. זמן שחלף: 108 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo