הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להשכלה" לאנגלית

education
learning
alumni

הצעות

30
אתה צריך לגרום להשכלה של זואי לעבוד בשבילך.
You've got to make Zoey's education work for you.
הספורט היה כרטיס הכניסה שלו להשכלה על-תיכונית.
The sport was his ticket to a college education.
תוכלי לדאוג להשכלה שלה לביטוח בריאות, לדיור.
You can see to her education, health insurance, housing.
אבל היא הפכה לחלק מההיסטוריה ופתחה את הרעיון שלכל אחד מאיתנו צריכה להיות גישה להשכלה.
But she became part of history and opened up this idea that all of us should have access to education.
היא שנאה כל מה שקשור להשכלה.
She hated everything to do with education.
יש לו משהו לעשות עם הגשת בקשה להשכלה נשים.
It has something to do with a plea for women's education.
אבל יותר מזה, יותר מכל, מה שאנחנו הכי רוצים לעשות זה לתרום להשכלה של מה שאני מאמין שהוא הקהל הכי חכם בעולם היום!
But more than that, most of all, what we really like to do is contribute to the education of what I believe is the most knowledgeable audience in the world today!
אין קשר להשכלה, דיוויד.
It's not education, david, It's genetics.
הגניבה הופכת להשכלה שלך.
Stealing becomes your education.
מה בקשר להשכלה שלי?
What about my education?
מה בנוגע להשכלה שלי?
What about my education?
33 אחוז מהחרטות שלנו קשורות בהחלטות שקיבלנו בנוגע להשכלה.
33 percent of all of our regrets pertain to decisions we made about education.
למדתי שלא הייתי חייבת למכור חלק מגופי בתמורה להשכלה. שזו זכותי.
I learned that I did not have to trade part of my body to get an education. I had a right.
מה שקרה מחוץ להשכלה הגבוהה הפך את הנסיגה לדבר שלא יעלה על הדעת.
what was happening outside higher education made backing off unthinkable.
מדובר במוסד למטרות רווח, הם מתייחסים להשכלה כאל מוצר.
They treat education like a product.
אלא משום שאימי לא זכתה להשכלה והיא תמיד הזכירה לי וליתר הילדים שהיא לא רוצה שיהיו לנו חיים כמו שלה.
It's because my mother was denied an education, and she constantly reminded me and my siblings that she never wanted us to live the life she was living.
וכמעט מיד, הרבה אחריות בנוגע לדברים רבים, בנוגע להשכלה שלי וכו', נערמו עליי.
And immediately, a lot of different responsibilities, in terms of my education and so forth, were heaped upon me.
למה אתה מתקשר מהטלפון שלי ליאו כי חדר הישיבות שלך עמוס, בעוזרי תובע מחוזי שמחכים לך המוכנים להשכלה משפטית
Because you've got a conference room full of A.D.A.s waiting for you, ready for some continuing legal education, remember?
אנחנו פתחנו את השערים להשכלה הגבוהה עבור כל סטודנט זכאי.
We opened the gates for higher education for every qualified student.
ועלינו לוודא שילדים זוכים להשכלה בכל רחבי העולם.
And we have to make sure that children are educated around the world.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 70. מדויק: 70. זמן שחלף: 118 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo