הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להשליט" לאנגלית

restore
impose
establish

הצעות

הממשלה לוקחת את הזכות להתערב בכל מצב כדי להשליט סדר.
The government assumes the right to intervene in any situation to restore order.
פרלמנטים מקומיים הושעו, כוחות צבאיים הובאו כדי להשליט סדר.
Local parliaments were suspended, troops brought in to restore order.
האם אתה אומר כי עלינו להשליט משטר צבאי?
Are you saying we should impose martial law?
בשביל להשליט שלטון צבאי.
Impose martial law.
אך בניגוד לאבותינו אנחנו נשרת אנשים, מכל האומות נעבוד בכל מקום, בו יש שחיתות ומחלוקות כדי להשליט איזון ושלום.
But unlike our ancestors, we will serve people of all nations, working wherever there is corruption and discord, to restore balance and peace.
שכרתי אותך להשליט סדר במעונות הספורטאים.
I hired you to ride herd on the athletic dorm.
קיוויתי שתוכלי לעזור לנו להשליט קצת סדר.
I just figured you could help us iron some things out.
והם השתמשו בכוח החדש שלהם להשליט שוב טרור במדינה.
And they were using their new power to terrorise the country all over again.
אמרתי לך שאני מתכוון להשליט כאן סדר.
I told you I intended to restore order.
אחרייך עזרתי להשליט סדר בספרייה ההיא, בדיוק כפי שעשיתי בסוכנות שלנו
After you. I helped organize that library just as I did this Bureau.
ומה קורה כאשר המורה מנסה להשליט סדר בכיתה?
And what happens when the teacher tries to assert order?
הצבתי נקודות ביקורת, השלטתי עוצר ואני מוכן להשליט סגר.
Put up checkpoints, imposed a curfew. I'm ready to impose a complete blockade.
אני מנסה להשליט סדר בתוהו ובוהו של פנטסיה.
I'm trying to bring order to the chaos of Fantasia.
סולה חזר לרומא כדי להשליט סדר.
Sulla has returned to Rome to establish order.
"אני לא רוצה להשליט את שלטוני על האדמות שלכם!
I don't want to spread my territories over your lands.
דמיין לעצמך את החוצפה של הבחור להאשים אותנו בבעיות שלו להשליט משמעת
Imagine the nerve of this guy blaming us for his problems enforcing discipline.
הם מעזים להשליט אלימות שכזאת במקדשי.
They dare conceive such violations upon my temple.
אנחנו חייבים להשליט פה סדר, אחרת לא נרוויח.
We have tighten up around here, or we will never turn a profit.
אנחנו צריכים אדם כמוהו פה כדי להשליט סדר במקום.
We need a guy like him around here to whip this place into shape.
בידיים הלא נכונות, החרב הזאת יכולה להשליט רשע רב.
'In the wrong hands, this sword can do great evil.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 121. מדויק: 121. זמן שחלף: 163 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo