הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להשמדת" לאנגלית

to destroy
to exterminate
annihilation
for destroying
to the destruction of
to destroying
Jumper
וישלימו את המשימה שלנו להשמדת האטריאנים.
And to carry out our mission to destroy the Atrians.
אנחנו יכולים להשתמש בזה להשמדת אויבינו.
We can use it to destroy our enemies.
אנשיי עבדו שם להשמדת אנשים, לא לעינויים.
My men were there to exterminate people, not torment them.
כדי לשמור עליה בחיים לעזור להשמדת העולם?
Helping to destroy the world to save just one person?
לעזור להשמדת העולם רק כדי להציל אדם אחד?
Helping to destroy the world to save just one person?
לפני זמן קצר, אחת הצוללות שלנו ביצעה פקודת שווא להשמדת נושאת מטוסים סינית.
Well, a short while ago, one of our subs executed a false order to destroy a Chinese carrier.
מילאתי את הטפסים להשמדת הנשק.
I filed the paperwork to destroy the gun.
משימה להשמדת האויב...
A mission to destroy the enemy.
הים מאוד יעיל כאמצעי להשמדת ראיות.
The ocean is a very effective medium for destroying forensics.
להשמדת הקן יש עדיין מעט דלק.
There's still some fuel in the tanks underneath us.
אנחנו לא גורמים להשמדת עולם קפטן קרטר.
We don't cause the destruction of a world, Captain Carter.
בתוך התיבה נמצא הסוד להשמדת צבאות האוריי.
Inside this Ark is a secret to destroying the armies of the Ori.
דסקיות מישקאל יכולות להיות המפתח להשמדת צבא כזה.
The Disks of Mishakal might be the key to destroying such a force.
הזרז האמיתי להשמדת האנושות עומד לנגד עיניך.
The true catalyst for the destruction of mankind is standing before your eyes.
האם אני הייתי נותנת את הפקודה להשמדת הספינה שלנו?
Would I have given the order to self-destruct our ship?
אנחנו לא אחראים להשמדת העולם שלך.
We are not responsible for destroying your world.
המוטנטים האלו היו מוכנים לסכן חייהם להשמדת הקבצים.
Those mutants were willing to sacrifice their lives to destroy your files.
אזהרה: שמונה דקות להשמדת כדור הארץ.
Warning: Eight minutes to the destruction of Earth.
בחדרי חדרים היטלר קרא להשמדת היהודים.
In private Hitler was now calling for the Jews to be exterminated.
נארגן יחידת מתאבדים בת 50 איש להשמדת טנקים.
We'll form a special suicide unit of 50 men to demolish tanks
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 140. מדויק: 140. זמן שחלף: 59 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo