הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להשקיף" לאנגלית

observe
hogging
look out
overlooks
הייתי רוצה לשים מצלמות וידיאו בכל חדר בבית שלכם כדי שאני אוכל להשקיף על ההתנהגות ללא צנזורה שלכם.
I'd like to put video cameras in every room of your house so I can observe your uncensored behaviour.
מה שאני מתכוון לומר אני יודע שאני כאן כדי להשקיף, ואין לי כוונה לחרוג מזה אבל אני חושב שהשקפתי על דרך יציאה מכאן?.
What I mean to say is, I know I'm here to observe and I don't mean to step out of line, but I think I've observed a way out of here.
תפסיקי להשקיף עליהם.
Quit hogging them. It's my turn.
תפסיקי להשקיף עליהם.
Quit hogging them.
אתה צריך להשקיף במראות, לבחון אותם.
You've got to reflect on the images, examine them.
יכולתי להשקיף אל מעבר לחומות לכל רחבי מדינת ניו-ג'רזי.
I could look out over the walls all across the state of New Jersey.
שממנו יכולנו להשקיף על אתר הברבור.
Where we could look down into the Swan Site.
שלשים אותך בחדר כשהיא ואני עובדים עשויה להיות הזדמנות בשבילך להשקיף?
That putting you in a room as she and I work might be a chance for you to observe?
אתה מורשה להשקיף על אספקטים אחרים של המשימה.
You are authorized to observe other aspects of our mission.
חייבים להיות חכמים, להשקיף עליה קודם.
We got to be smart, scope it out first.
על מה בדיוק אנחנו אמורים להשקיף?
What are we supposed to be here observing?
ואז קופרניקוס התחיל להשקיף כמו...?
And then Copernicus started fronting, like... what?
שניים מאיתנו צריכים להישאר פה להשקיף.
Two of us should remain here and watch.
אנחנו הולכים להשקיף על הסיוטיסה, אסטריד.
We are going to observe the Flightmare, Astrid.
הוא אמר לי שהוא יצא לנסיעה, ועצר להשקיף.
He told me he went driving and... stopped to some overlook.
בשביל מה אתה ממשיך להשקיף מסביב?
What do you keep looking around for?
היינו על רכס שממנו יכולנו להשקיף על אתר הברבור.
We were just up on a ridge where we could look down into the Swan site.
התפקיד שלך הוא להשקיף, זוכרת?
Your job is to watch, remember?
להשקיף על הצניחה של האיש מת.
Look out over Dead Man's Drop.
זה מותיר לנו יום או שניים להשקיף עליהם מקרוב.
I mean this leaves us a day or two to observe them at close range.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 72. מדויק: 72. זמן שחלף: 85 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo