הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להשתיל" לאנגלית

implant
plant
transplant
graft
implanting
to be implanted
planting
grafting
נצטרך להשתיל את התינוק לרחם שלך.
We'll have to implant the baby into your uterus.
כדי שתוכל להשתיל את מתקן העיקוב שלך בצוואר שלי?
So you can implant your tracking device in my neck?
את חייבת להשתיל את השבב ליד הטלפון שליד המיטה.
You must plant the bug... near the telephone by the bed before you leave.
אם אלכס יוכל להשתיל אותו עליו נוכל לעקוב אחר התזוזות שלו.
If Alex can plant it on him, we can follow his movements.
כדי שההליך יעבוד נצטרך להשתיל שתיים.
For the procedure to work, we would need to transplant two.
אני לא יכול להשתיל ללא זרוע!
I can't transplant without an arm!
אתה פשוט להשתיל את הכליה החדשה תקין מתחתיה.
You just transplant the new kidney right below it.
אשלין עוזרת להשתיל לבבות ואני מוכר נייר טואלט מדבר.
Ashlynn helps transplant hearts, and I sell talking toilet paper.
לא, אני מעדיף להשתיל, פנים של קורבן שריפה
No. I'd rather transplant a burn victim's face -
האם ניתן להשתיל סחוס לאיזורים חבולים?
Can you implant cartilage into areas of trauma?
האם נוכל להשתיל גנים אובדניים לתוך התאים הללו בכדי לעצור אותם מלגדול?
Could we implant suicide genes into these cells to stop them from growing?
איך נוכל להשתיל את הזכרונות האלה חזרה?
How could we implant those memories back in?
(מצחקק) ברגע שאנו להשתיל אותה, היא תמשיך אמך בחיים במשך שנה.
(chuckles) Once we implant it, it will keep your mother alive for a year.
יודע כמה אנשים הם ניסו להשתיל את השבב ב לפני שהגעתי?
Know how many people they tried to implant the chip in before I came along?
לו יכולנו להשתיל לפחות 15 אחוז מתאי המוח שלהם במוחנו, אפשר שהיינו מסוגלים לקרוא מחשבות.
If we can transplant 15% of their brain matter into ours we may be able to read minds.
אז מי שלקח את האיברים האלה מהקורבנות שלנו היה חייב להשתיל אותם די מהר.
So whoever took those organs from our victims had to transplant them pretty quickly.
אי-אפשר להשתיל לב קטן בגוף גדול.
You can't put a small heart in a big body.
הצלחתי להשתיל מהראשונים כליות מלאכותיות לתוך גברת רוטברג.
I was able to implant one of the first artificial kidneys into Mrs. Rothberg.
פשוט לא ידעתי כמה נמוך תרצה להשתיל
Just didn't know how low you wanted to graft.
אני מעדיף להשתיל חלק מהעצם שלה.
I'd much rather graft a piece of her own bone.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 197. מדויק: 197. זמן שחלף: 167 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo