הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להתבגר" לאנגלית

ראה גם: צריך להתבגר
חפש את להתבגר ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
grow up
mature
age
get old
getting older
to man up
grow the fuck up
growing up
maturing

הצעות

להתבגר זה הלילה האחרון שלי בחדר הילדים!
Grow up! Tonight's my last night in the nursery.
בארט, תודה שהאמנת ביכולתי להתבגר.
Bart, thank you for believing I could grow up.
הוא צריך להיפסק לפני סמכויותיו להתבגר...
He has to be stopped before his powers mature...
ג'רמי, עוד תראה, אני יכולה להתבגר.
Jeremy, you'll see. I can mature.
אני רוצה שתבין זה פשוט איבדתי מישהו צפיתי להתבגר.
I want you to understand that I just lost someone I watched grow up.
וכשיש לאנשים ילדים, הם חייבים להתבגר!
And when people have children, they have to grow up!
אני מניחה שהגיע הזמן שאתן לתינוקת שלי להתבגר.
I guess it's time to let my little girl grow up.
אני נאלצתי להתבגר מהר מדי וזה לא היה כיף.
I had to grow up way too soon, and it was no fun.
הגעת לגיל בו עליך להתבגר ולהיות אחראי בעניינים שכאלו.
You've come to an age where you must be grow up and be responsible about such things.
עשינו עסקה אף פעם לא להתבגר.
We made a deal to never grow up.
למה אתה לא יכול פשוט לתת לי להתבגר?
Why can't you just let me grow up?
אתה חייב להתבגר וללמוד לקבל אחריות כשאתה עושה דבר שגוי.
You must grow up and learn to take responsibility when you do something wrong.
זה היה גורם למישהו להתבגר מהר מאוד.
It might make someone grow up real fast.
כמה עצוב שבנים מרגישים שעליהם להתבגר.
How sad that boys feel they must grow up.
אני יכול להתבגר תוך 3 שבועות.
Okay, I can grow up in three weeks.
או שאת יכולה להתבגר ולהתנהג בצורה הגיונית.
Or you can grow up and do what common sense compels you to do.
עדיף לה להתבגר מאשר להישאר אתך.
She'd rather grow up than stay with you.
זו לא העבודה שלנו לעזור לעאבד להתבגר.
It's not our job to help Abed grow up.
להתבגר, אני מאמין, היא הנקודה שלי.
Grow up, I believe, is my point.
בגלל שזה יכול להיות המסמך שגרם לי להתבגר.
'cause this might be the document that made me grow up.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 598. מדויק: 598. זמן שחלף: 118 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo