הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להתגעגע" לאנגלית

miss
yearn for
homesick

הצעות

בדיוק גרמת לי להתגעגע לאלנה הישנה.
You just made me miss the old Elena.
הוא יכול להתגעגע אליהם ועדיין לרצות להיות עם אביו.
He can miss them and still want to be here with his father.
כמה אפשר לתת לבן אדם להתגעגע...
How long can you let someone yearn for you...
מדהים כמה אפשר להתגעגע למישהו שמעולם לא פגשת.
It's amazing how much you can miss somebody you've never met.
אתה יכול להתגעגע למישהו שאתה לא זוכר?
Can you miss someone you don't remember?
לעשות לו מאוד סטריאוטיפי אז שאנשים לא יכלו להתגעגע מה שזה היה.
To make it very stereotypical so that people couldn't miss What it was.
רק רציתי לגרום לך להתגעגע לאמא ואבא.
I just wanted to make you miss your mom and dad.
אבל מעולם לא ידעתי שאוכל להתגעגע למשהו כל כך.
But I never knew I could miss anything so much.
והחוסר בכל דבר, שמזכיר את האוקיינוס גורם לי להתגעגע לצ'ארלסטון.
And the lack of anything resembling an ocean makes me miss Charleston.
וכל דבר שסביבי גורם לי להתגעגע אלייך.
And everything around me makes me miss you.
מדהים עד כמה אפשר להתגעגע לשמים.
It's amazing how much you miss the sky.
לדעת שתוכל להתגעגע למישהו כל כך?
Knew you could miss someone so much?
האם כבר התחלתם להתגעגע לאבא ואימא?
Do you miss your mother and father already?
לפחות זה כיף להתגעגע למשהו שהוא קיים.
At least you miss someone who's alive.
אתה צריך להתגעגע אליי, אני מדהימה.
You should miss me. I'm fantastic.
איך אני יכול להתגעגע אלייך אם את לא מסתלקת?
How can I miss you when you won't go away?
אחריך, צריך להתגעגע אפילו לכאב שעשה את אהבתנו לביישנית וחבוייה
After you, I miss even the pain that made our love timid and secret.
זה עוזר לו להתגעגע אליה קצת פחות.
This helps him miss her a little less.
אני צריכה דקה כדי להתגעגע לאחי.
I need a minute to miss my brother.
אני עדיין יכולה להתגעגע אלייך, לא?
I can still miss you, can't I?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 408. מדויק: 408. זמן שחלף: 97 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo