הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להתמודד" לאנגלית

הצעות

אנחנו לא יכולים להתמודד עם מכה כזאת באחריותינו
We can't handle a hit like this on our insurance.
המדענים שלך לא יכולים להתמודד מול מה שראינו בהליקופטר.
Warn your scientists they can't handle with what we saw in that chopper.
אני מנסה להתמודד עם כל הבלאגן.
I'm trying to deal with all of this mess.
כמובן שאני צריך להתמודד עם ההשלכות.
Of course I got to try and deal with those consequences.
אז חברים, קדימה והתאספו והמאבק האחרון יאפשר לנו להתמודד
So comrades, come on and rally And the last fight let us face
אני אחד שצייר מאושר להתמודד על כרטיסי הניקוב שלך.
I'm the one who drew the happy face on your punch card.
במוקדם או במאוחר אנשים יצטרכו להתמודד עם המציאות
Well, sooner or later everybody has to deal with reality.
ולשאול אותך איך להתמודד עם האשמה.
And to ask you how you deal with the guilt.
אני מתכוון ממש להתמודד עם הבעיות.
No, I mean, really deal with your issues on this stuff.
ומישהו שמוכן להתמודד עם בעיה זו.
And someone who is willing to deal with that issue.
אבל יש להםדי מתוק לך להתמודד עם קראוליבתשלום.
But you do have a pretty sweet deal with Crowley in charge.
ואנחנו לא נצטרך להתמודד עם סריסים.
And we don't have to deal with her eunuchs.
ואז אוכל להתמודד עם איגוד המוזיקאים במקום החברה ההומנית.
Then I can deal with the Musician's Union instead of the Humane Society.
תן לחיל האוויר להתמודד איתם כשיגיעו לשם.
Let the air force deal with them once they're there.
בטוחים שאתם רוצים להתמודד עם כזאת אחריות?
Are you sure you guys want to deal with that kind of responsibility?
אני לא יכול להתמודד עם ההתחמקויותך ממני.
What I can't put up with is you hiding from me.
פשוט קשה לו להתמודד עם המצב לאחרונה.
He's just having a hard time dealing with things lately.
שהתנדבו לניסוי, במקום להתמודד עם המוות.
Who volunteered for the experiment instead of facing the death penalty.
כמה זמן תכננת להתמודד לסנטור המדינה?
How long you been planning to run for state senate?
אני מבין, אך עלינו להתמודד עם המצב
I understand, but we need to deal with the situation now.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 14807. מדויק: 14807. זמן שחלף: 272 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo