הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להתמודד עם התוצאות" לאנגלית

to face the consequences
to deal with the consequences
אנחנו צריכים להתמודד עם התוצאות, וכדאי שנתחיל להתכונן עכשיו.
We have to face the consequences, and we better start to prepare right now.
עשיתי מה שעשיתי ואני מוכנה להתמודד עם התוצאות.
I did what I did, and I'm prepared to face the consequences.
אני צריכה להתמודד עם התוצאות בעצמי.
I Just... I Have To Deal With The Consequences Myself.
רק צריך לדעת איך להתמודד עם התוצאות.
So the job's trying to figure out how to deal with the consequences.
להמריא מכדור הארץ, ולהשאיר אותנו להתמודד עם התוצאות?
Blasting off this Earth and leaving us here to deal with the consequences?
הוא יותר מוכן להתמודד עם התוצאות.
He's more than ready to face the consequences.
אני לא מתחרט על מה שעשיתי, ואני מוכן להתמודד עם התוצאות כי לא משנה מה, לנדון לא יוצא.
I don't regret what I did, and I'm willing to face the consequences because no matter what, Landon is not getting out.
ידעתי שאצטרך להתמודד עם התוצאות.
I knew I'd have to face the consequences.
לא משנה מה אתה מבקש עליך להתמודד עם התוצאות.
No matter what you wish for, you must be prepared for the consequences.
שחרר אותי עכשיו או שתאלץ להתמודד עם התוצאות הנוראות
Release me now or you must face the dire consequences
אל תאשים אותי אם אתה לא יכול להתמודד עם התוצאות.
Don't blame me if you can't handle the consequences.
מנתחים מאומנים להתמודד עם התוצאות של רעיונות נועזים.
Surgeons are trained to deal with the fallout of bold ideas.
הוא הפר מידור והשאיר אותך להתמודד עם התוצאות.
Maybe he's following orders you don't know about.
לסגת מעבר לאזור טריטוריאלי, או להתמודד עם התוצאות - [צפצוף].
Retreat beyond the territorial zone, or face the consequences.
כולם, במוקדם או במאוחר, צריכים להתמודד עם התוצאות.
Everyone, sooner or later, has to sit down to the consequences.
עלייך להשיב על שתיהן בכנות או להתמודד עם התוצאות.
You must answer both truthfully, or face the consequences.
כל מה שאת רצית לעשות היה להתחבא בזאופו ולתת לאחרים להתמודד עם התוצאות.
All you wanted to do was hide in zaofu And let others deal with the consequences.
ואני מצטער אני יודע שטעיתי ואני מוכן, להתמודד עם התוצאות
And I'm sorry. I know it was wrong, and I am willing to face the consequences but I...
הוא הפר מידור והשאיר אותך להתמודד עם התוצאות.
He violated lock down and left you holding the bag.
את רצית לגלות את האמת והיית מוכנה להתמודד עם התוצאות.
You wanted to find the truth and you were prepared to suffer the consequences.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 28. מדויק: 28. זמן שחלף: 75 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo