הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להתנגש" לאנגלית

conflict
collide
hit
bump into
clash
ram
bump
crash into
impact
crashing
avoid
run into
hook
Bumping things
Boxing
כפי שאתה ואני יודעים היטב, לפעמים, כורח ותשוקה עלולים להתנגש.
As you and I well know, sometimes necessity and desire can conflict.
תצוגת מסך מלא עלולה להתנגש עם הגדרות האבטחה של המשתמש.
Full screen display can conflict with end-user security settings.
לרחפני העיתונות אסור להתנגש ברחפנים שלנו.
The press drones mustn't collide with ours.
זה נראה כאילו האצת בשביל להתנגש בו.
It kind of looked like you sped up to hit him.
הרגע נתת לבוב ברקר להתנגש בעגלה שלי!
You just let Bob Barker hit my cart!
כן, אבל הפרשנות שלי עלולה להתנגש עם שלכם.
Yes, but my interpretation might conflict with yours.
כשמחילים שני סגנונות או יותר על אותו טקסט, הסגנונות עלולים להתנגש וליצור תוצאות לא צפויות.
When you apply two or more styles to the same text, the styles may conflict and produce unexpected results.
[Constraint - WFR3] - אילוץ המצורף לרכיב מודל סטריאוטיפי אינו יכול להתנגש עם אילוצים כלשהם בסטריאוטיפ המסווג המצורף, או עם המחלקה (מחלקת הבסיס) של רכיב המודל.
[Constraint - WFR3] - A constraint attached to a stereotyped model element must not conflict with any constraints on the attached classifying stereotype, or with the class (the base class) of the model element.
זהירות, אנחנו הולכים להתנגש בתפאורה.
Watch it, you'll ram us into the scenery.
תפסתי את ההגה וניסיתי למנוע מאיתנו להתנגש.
I grabbed the wheel, and I tried to keep us from crashing.
בנאדם, זה כמו להתנגש ברכב בסדר
Man, it's like slapping a car. Okay.
אני מניח שעצרנו כדי לא להתנגש במשהו.
I expect we've stopped so as not to run over anything.
אני עלולה להתנגש במשאית עמוסה פירות.
I could crash my car into a truck full of fruit.
עכשיו האנשים יפסיקו להתנגש בנו בכוונה!
Now people will stop intentionally ramming our car!
אני מתכוונת, כיצד זה יכול להתנגש עם העבודה?
I mean, how could this possibly interfere with work?
זה החלק הכיף, פשוט להתנגש במשהו
You just mashed into something that was the fun part
אכן, אבל אנחנו עומדים להתנגש בדיסק ענק כלשהו!
Indeed, but we're about to crash into some sort of huge disk!
אני מאמין שהוא הולך להתנגש איתנו, אובלר.
I do believe he's going to ram us, Ooblar.
תגרמו להם להתנגש בקירות הסילון שלכם.
Run these guys into your jet walls.
להתנגש במכונית, תוך כדי נסיעה.
It's to hit the car, to take them in transit.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 245. מדויק: 245. זמן שחלף: 144 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo