הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להתפזר" לאנגלית

disperse
spread out
scatter
fan out
dissipate
clear out
break it up
being dispersed
Mobilize
fall out
scattering
spreading
increasing
בסדר, אתם חוליגנים, להתפזר.
All right, you hooligans, disperse.
אם תוכלו בבקשה להתפזר ולחזור - לבתיכם, אני חושב שנוכל
If you could now please disperse and go home, I think we could all get-
שריף, אתה יכול לקבל את אנשיך להתפזר?
Sheriff, can you get your men to spread out?
כולם להתפזר ולמצוא אבנים חדות כדי לבתר איתם את הגופה.
Everybody spread out and find sharp rocks to dismember the body with.
מכונית הנעה במהירות גורמת לאנשים להתפזר.
A speeding truck makes people scatter.
אתם מוכנים להתפזר, חבר?"ה התערבבו.
Come on, will you guys spread out? Mingle.
תלמידים ברוך לב שלא להתפזר באופן מיידי יושעה ללא הגבלת זמן, ופנים בצעדים משמעתיים.
Students of Blessed Heart who do not disperse immediately will be suspended indefinitely, and face disciplinary action.
כרגע אנחנו חיים באזור אחד מפני שאין לנו מספיק אנרגיה כדי להתפזר.
We're living in one section because we don't have the power to spread out.
כולן להתפזר כדי שנראה יותר ואל תשכחו להשתמש!
Everyone spread out to make us look bigger!
אם הכל יעובד, הם כולם אמורים להתפזר לפני שהם ישתלטו על כולנו.
If everything works, they should disperse just before they consume us all.
ובכן, בשבוע שעבר היה לנו פיקניק צהריים, הם נותנים לך אלה שמיכות גדולות להתפזר בפארק.
Well, last week we had a picnic lunch, and they give you These big blankets to spread out in the park.
כולם, פשוט להתפזר ולהסתתר להתפזר ולהסתתר.
Everyone just spread out and hide, spread out and hide.
כשהכוכבים חייבים להתפזר כדי להעניק יום חדש בהיר
As the stars must fade away To give a bright new day
אמרתי להתפזר, או שכולכם תהיו בריתוק!
I said hustle, or all of you end up in detention!
האנרגיה יכלה להתפזר בכל כיוון, אבל...
The energy could have dispersed in any direction, but it...
למכשפים הישנים היתה קצת נטייה להתפזר.
The old sorcerers did have a bit of a tendency to waffle on.
אתם צריכים להתפזר מיד או שיהיו השלכות.
You need to disperse immediately, or you will face the consequences.
ראה אם אתה יכול למנוע מאלה להתפזר
See if you can keep these ones from wandering off.
ככל שאנחנו מתרחקים מהתא האנרגיה אמורה להתפזר.
The farther we get from the cell, the energy should dissipate.
המותג שלך מתחיל להתפזר. הוא הופך ליותר כאוטי.
Your brand starts being dispersed, it gets more chaotic.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 234. מדויק: 234. זמן שחלף: 128 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo