הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להתפרצות" לאנגלית

outbreak
outburst
eruption
upheaval
surge
spasm
him off
stressor
It definitely reeks
אתה האמריקאי שלכאורה גרם להתפרצות המגפה?
Are you the American that's supposed to have caused this outbreak?
ככלות הכול, מדינתך היא שגרמה להתפרצות מלכתחילה.
After all, it was your country that caused this outbreak in the first place.
יש לנו מושג מה גרם להתפרצות שלו?
Do we have any idea what prompted his outburst?
הוא גרם להתפרצות המילולית שלי להגיע רחוק מדי.
He took my outburst far too literally.
ונראה שגם היחיד שהבין שעלון מקולל הוא שגרם להתפרצות שפעת האימים הזאת.
And also, it seems, the only one who understood that a cursed pamphlet caused the outbreak of this dread influenza.
בתחילה ניתן להם את המזון המורעל, ואז את הבקטריה אשר גרמה להתפרצות.
First we give them the food poisoning, and then the bacterium that's causing the outbreak.
לא, לואיס, אנחנו לא יכולים, כי אני צריכה לדעת שהקדשת לפחות שנייה להרהר בסיבה להתפרצות הקטנה שלך.
No, Louis, we can't, because I need to know that you have spent at least one second contemplating what your little outburst was about.
סלח, בבקשה, להתפרצותו של בעלי, מר גייסט.
Please excuse my husband's outburst, Mr. Geist.
מה לסוכנות בעלת עוצמה כזו גדולה ולהתפרצות נגיפית קטנה בטקסס?
What is such a powerful agency doing managing a small viral outbreak in Texas?
עליי לצפות להתפרצות נוספת
Am I to expect another outburst?
אז מה לגבי קישור הילדה להתפרצות בסין?
So what about linking the girl to an outbreak in China?
האם יש להן קשר להיברידים שנצפו סמוך להתפרצות הוולקנית במקסיקו אתמול?
Were they linked to hybrids spotted near the volcanic eruption in Mexico yesterday?
והם הופכים להתפרצות סולארית זה הדבר היחיד שיכול להרוג
They turn into solar flares. It's the only thing that can kill
אני לא מוטה להתפרצות של אחווה משפחתית.
I am not given to outbursts of brotherly compassion.
מערכת הטיהור של קלירבק היא שגרמה להתפרצות הטיפוס.
Clearbec's filtration system is what caused the typhus.
זאת תופעה שקשורה להתפרצות געשית קטלנית.
It's a phenomena connected with violent volcanic eruptions.
החיילים הללו, ילדיי גרמו להתפרצות הרגשות הקודמת שלי.
These soldiers, my children, caused my prior outburst of emotion.
האם אתה רוצה כל להתפרצות עבור משהו כל כך קטנוני?
Do you want all hell to break loose for something so petty?
ומומחי חיות" מתכוננים להתפרצות של סוכרת בדביבונים".
And animal experts are preparing for an outbreak of raccoon diabetes.
בואו לקרוא קץ להתפרצות הברזילאית ובואו לקבל צווי חיפוש למלון.
Let's call an end to the Brazilian blowout and let's get search warrants for the hotel.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 147. מדויק: 147. זמן שחלף: 151 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo