הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להתקרב" לאנגלית

הצעות

אתם באמת חושבים שתצליחו להתקרב מספיק להתנקש בהיידריך?
You really think you'll ever get close enough to assassinate Heydrich?
היא התחזתה לקרבן כדי להתקרב אלי.
She made herself the victim to get close to me.
הוא אמר לך לא להתקרב לזכוכית?
He told you, don't get near the glass?
הבעיה היחידה היא שאנחנו לא יכולים להתקרב לנשמות העצים.
The only problem is, we can't get near the Tree Spirits.
תמיד אמרתי שאנחנו לא אמורים להתקרב כפר איש.
You always said we're not supposed to go near a man village.
כמה מאיתנו חכמות מספיק לא להתקרב לקופסה לא מסומנת.
Some of us are smart enough not to go near a unmarked box.
אם תוכל להרגיע אותה נוכל להתקרב מספיק?
If you can calm her down, we can get close enough.
הייתי פשוט אדם נואש המנסה להתקרב למשפחה.
I was just a desperate man trying to get close to my family.
אל תיתן לו הזדמנות נוספת להתקרב אליך.
Don't give him another chance to get close to you.
רוזלין, כדי להתקרב אלייך במרתף.
Roslyn, to get close to you in that cellar.
להתקרב מספיק לפקוח עין עליך ולדווח בחזרה לאוקונור.
Get close enough to keep an eye on you And report back to o'connor.
ביכולתך להתקרב לסאבווי ולהוציא ממנו לכלוך.
You could get close to Subway and find out some dirt on him.
אסור לנו לתת לקאוונו להתקרב לאמת.
We can't let Cavanaugh get close to the truth.
בחר ערך מהתפריט הנפתח Zoom כדי להתקרב לתצוגה המקדימה של התמונה או להתרחק ממנה.
Choose a value from the Zoom pop-up menu to expand or reduce your view of the previewed image.
התוכנה מאפשרת לנו להתקרב ולהתבונן על חלקים מזה.
This software allows us to come close and look at parts of this.
אנשים בחדר הלווין מתחילים להתקרב עכשיו.
People in the satellite room are starting to move in now.
ניסיתי להתקרב לג'יימי ולידיה כשניית"ן היה עדיין פגיע.
I tried to get close to Jamie and Lydia while Nathan was vulnerable.
אני רק עוזרת לה להתקרב לאל שלנו
I will merely help her to move closer to our Lord.
להתקרב לבן שלי איך עריכת תחרות מזויפת?
How can throwing a fake contest make you closer to your son?
היה הדרך המושלמת בשבילי להתקרב לדנה.
Was the perfect way for me to get closer to Dana.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3341. מדויק: 3341. זמן שחלף: 102 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo