הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "להתראיין" לאנגלית

to be interviewed
to interview
interviewing
giving interviews
any interviews
being interviewed
האיש להתראיין הוא גיבור של האיסלאם.
The man to be interviewed is a hero of Islam.
חשבתי שאולי תשקלי לתת להם להתראיין.
I thought you might consider allowing them to be interviewed.
אני צריכה לנסוע מחר לוושינגטון להתראיין.
Well, I have to go down to DC tomorrow to interview.
יש לי 3 שובתים שמוכנים להתראיין בשידור ישיר.
I've got 3 strikers ready to interview live.
מיק ממש מעוניין להתראיין למשרה בקומת המכירות.
Myk is really interested in interviewing for that job on the sales floor.
זה קצת מוזר להתראיין לעבודה חדשה כשאינך יכול לדבר על עבודתך הישנה.
It's weird interviewing for a new job when you can't talk about your old job.
מנדי לא אמרה שוויז אוהב להתראיין?
Didn't Mandy say that Wiz likes to be interviewed?
אני רוצה שכל שלושה להתראיין כחלק מחקירה זו.
I want all three to be interviewed as part of this investigation.
לארי סאמרס סירב להתראיין לסרט זה.
Larry Summers declined to be interviewed for this film.
אז כולם כאן צריך להתראיין וזיהו.
So everyone here needs to be interviewed and identified.
הוא אמר שישמח להתראיין, וביקש אותי.
He said he'd love to be interviewed and asked for me.
המטרה שלי תמיד היתה להתראיין על ידי חדשות מזויפות.
My goal's always been to be interviewed by fake news.
הכניסה למצגת מותרת רק למי שבא להתראיין לתוכנית.
The only people allowed in the presentation are those here to interview for the program.
אנחנו מבקשים מהורי התלמידים שהיא "חוננה" לבוא להתראיין.
We're asking the parents of the students she's "gifted" to come in to be interviewed.
הוא בטח מחכה להתראיין ע"י דן ראת"ר או ג'ין שליט האיומה.
He's probably waiting' to be interviewed by Dan Rather or that dreadful Gene Shalit.
אני יודעת שאתה רוצה, להתראיין על-ידי לויס ליין...
You're hoping to be interviewed by Lois Lane...
ובכן, יש לי מישהו אחר מחכה להתראיין, אז...
Well, I have someone else waiting to be interviewed, so...
אחד, שניים, שלושה ארבעה אנשים לפני מחכים להתראיין.
One, two, three, four people ahead of me waiting to be interviewed.
הלוואי שהיה מופע יומי מזויף שהיה קורא לו להתראיין.
I wish there was a fake Today Show I could hire to interview him.
כל עדי הראייה הם להתראיין על ידי הצוות שלי.
All eyewitnesses are to be interviewed by my team.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 194. מדויק: 194. זמן שחלף: 161 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo