הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לוח בקרה" לאנגלית

חפש את לוח בקרה ב: הגדרה מילים נרדפות
control panel
console
לוח בקרה זה מאפשר לך לכוונן את המפה בהתאם לצרכיך.
This control panel allows you to adjust the map according to your needs.
מחבר לוח בקרה אחד עבור נוריות קדמיות ומתג לבחירת מצב המארז
1 control panel connector for front LEDs and enclosure mode switch
ראיתי סוג של לוח בקרה של סורק.
I saw some kind of scanning console.
הם בכל לוח בקרה, ממסר חשמלי, כמעט בכל ציוד בספינה.
Now, they're in every console, power relay, and pretty much every piece of equipment aboard the ship.
לוח בקרה קדמי עם LCD גרפי אינטראקטיבי
Front Control Panel with interactive Graphical LCD
באמצעות לוח בקרה: סריקה ליישומים שנבחרו.
Via Control Panel: scan to selected applications.
לוח בקרה נוח לשימוש עם צג LCD בעל תאורה אחורית ומקלדת סמן
Easy to use control panel with backlit LCD and cursor keypad
זה נראה כמו סוג מסויים של לוח בקרה.
This looks like some kind of control panel.
לא נראה שיש לוח בקרה או ממשק גישה.
No control panel or access port.
לוח בקרה, דוושות רוטור הזנב, מוט ההיגוי...
Control Panel, pedals rotor queue lever connector.
תפקיד שרת גישת לקוח מאפשר ללקוחות להתחבר לתיבת הדואר שלהם ב - Exchange דרך Outlook Web App, POP, IMAP או הטלפון הנייד. תפקיד שרת גישת לקוח מספק גם לוח בקרה בשירות עצמי, חיפוש מועדים פנויים/לא פנויים ופנקסי כתובות לא מקוונים.
The Client Access server role enables clients to connect to their Exchange mailbox through Outlook Web App, POP, IMAP, or their mobile phone. The Client Access server role also provides self-service control panel, free/busy lookup and offline address books.
ללא ספק, הותרת את השאריות, השמנוניות שלך על כל מזרק את ההפרשות שלך על כל לוח בקרה.
No doubt, you've left your oily residue on every hypospray, your sloughed secretions on every console.
מודול לוח בקרה להודעות מערכת
System Notification Control Panel Module
גישה לוח בקרה.
Accessing control panel.
צג גדול על היחידה שנה הגדרות בקרה בקלות בעזרת לוח בקרה גדול, מסוג LCD, עם תאורה אחורית שמציע מערכת קידוד צבעים זהה לזו הקיימת בשרתים של Dell.
Large on-unit displayChange control settings easily with a large, backlit LCD control panel offering the same color-coded system as Dell servers.
שמתי קינו במצב חיפוש ושלחתי אותו לאזורים הלא נגישים בספינה, בחיפוש אחר לוח בקרה תקין.
I put a Kino into search mode and sent it into unpressurized areas of the ship looking for an active console somewhere.
מישהו הפעיל לוח בקרה באחד ממסדרונות הגישה.
Someone just activated a console In one of the access corridors.
בפנים צריך להיות טלפון, לוח בקרה.
OK. Inside should be a phone, a control board, and the playbook.
מציג לוח בקרה שמציג אודיו, וידאו, או שניהם.
Represents a control that contains audio, video, or both.
לוח בקרה ירוק, לחץ בצוללת.
Green board, pressure in the boat.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 70. מדויק: 63. זמן שחלף: 134 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo