הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לוח שנה" לאנגלית

חפש את לוח שנה ב: הגדרה מילים נרדפות
calendar
almanac
קטגוריית פעילות. ניתן לסנכרן פגישות ומשימות עם כלי לוח שנה חיצוני, כגון Microsoft Office Outlook.
Activity category. Appointments and tasks can be synchronized with external calendar tool such as Microsoft Office Outlook.
התכונה SendMeetingInvitations נדרשת עבור פריטי לוח שנה.
The SendMeetingInvitations attribute is required for calendar items.
הקלד את האישורים שברשותך כדי לאחזר נתוני לוח שנה מ - Outlook.
Type your credentials to retrieve calendar data from Outlook.
ניתן לשמור לוחות שנה של Outlook בתבנית לוח שנה באינטרנט (.ics) בלבד.
Outlook calendars can be saved only in the Internet Calendar (.ics) format.
לחץ למעלה כדי לפתוח לוח שנה זה ב - Outlook.
Click above to open this calendar in Outlook.
תמיכה של Exchange ב - Unified Messaging, כללי הרשאה של דואר אלקטרוני וזמינות לוח שנה.
Exchange support for Unified Messaging, e-mail permission rules, and calendar availability.
צרף כרטיס ביקור, לוח שנה או פריט Outlook אחר.
Attach a business card, calendar, or other Outlook item.
לוח שנה זה של האינטרנט הוא לקריאה בלבד ב - Outlook.
This Internet Calendar is read-only in Outlook.
התיאור שלך מסייע למשתמשי Office Online לחפש לוח שנה זה.
Your description helps Office Online users find this calendar.
בחר בטכנולוגיית Latitude ON כדי לאפשר גישה מיידית לפני האתחול לדואר אלקטרוני, לוח שנה, אנשי קשר ואינטרנט.
Choose Latitude ON technology to enable instant, pre-boot access to e-mail, calendar, contacts and the Web.
לכולם יש אפשרות להציג ולחפש לוח שנה זה ב - Office Online
Anyone can view and search for this calendar on Office Online
הצג לוח שנה חודשי ורשימת אירועים.
Display a monthly calendar and list of events.
קישור להצגת לוח שנה בדפדפן אינטרנט:
Link for viewing calendar in a web browser:
לא ניתן ליצור פריט לוח שנה חוזר מאחר שאזור הזמן של תיבת הדואר מוגדר כ - Null.
A repeating calendar item can't be created because the mailbox time zone is set to null.
אפשר למשתמשים להקליד או לבחור תאריך מתוך תצוגת לוח שנה.
Allow users to type or select a date from a calendar display.
סקור לוח שנה זה בדפדפן האינטרנט.
Preview this calendar in the Web browser.
באפשרותך להוסיף לוח שנה מתוך הארגון או מהאינטרנט.
You can add a calendar from your organization or from the Internet.
לוח שנה חשבונאי המשויך ליחידה העסקית.
Fiscal calendar associated with the business unit.
יש לטעון לוח שנה כדי להעביר משימות.
Calendar has to be loaded in order to move jobs.
שלח וקבל פריטים כגון הודעות דואר, פעילויות לוח שנה ומשימות בכל התיקיות.
Send and receive items such as mail messages, calendar appointments and tasks in all folders.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 619. מדויק: 573. זמן שחלף: 149 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo