הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לול" לאנגלית

חפש את לול ב: הגדרה מילים נרדפות
henhouse
chicken coop
playpen
hen house
LOL
אתה רוצה שאשכור את השועל לשמור על לול התרנגולות?
You mean hire the fox to watch the henhouse?
אתה לא יכול להאשים אותם שבזזו את לול התרנגולות.
You can't blame them for pilfering the henhouse.
לא אתה יכול להשאר פה לסדר לי כאן לול.
No, you can stay here and help me shovel out the chicken coop.
הוא היה חייב לסיים להתקין את הקולטים הסולריים על לול התרנגולות בדיור המשותף.
He had to finish installing solar panels on the chicken coop at the co-op.
אוכל תינוקת מתאים, חיתולים אולי לול זמני כלשהו.
Proper baby food, diapers, maybe a temporary playpen of some sort.
לול הפעוטות שלי היה בסטודיו שלה.
I used to have my playpen in her studio.
אני אנחה על סריקה מלאה ואקבל ספירה, של כל האסירים אפעיל אותם על "לול התרנגולות" הזה
I'll order a full sweep and get a head count of all the inmates, get 'em going on that "henhouse" thing.
לול התרנגולות - .אבא, טיפלתי בזה, אל תדאג.
Chicken coop? Dad, I took care of it, don't worry.
חיפוש בכל מחסן, כל חווה, לכל לול, בביתן, ואת מלונה.
Search every warehouse, every farmhouse, every henhouse, outhouse, and doghouse.
"פוקס לא יכול לשמור על לול התרנגולות"
"Fox can't guard the chicken coop."
בצריף שלנו, ליד לול התרנגולים.
Back in our cabin, near the chicken coop.
אתה מוכן להוריד את לול התרנגולות הזה מהכביש?
Would you get that chicken coop off the road?
יש לנו לול ואנחנו מוכרים חלב מדי.
We have a poultry farm and we sell milk too.
לול בחדר שינה, חיתולים על המדפים
A playpen in the bedroom, diapers on the towel rack...
זהו לול עטלפי הפירות הגדול בעולם.
It's the largest fruit bat roost on earth.
לול ואני היינו רק אנשים פשוטים.
Coop and I were just simple people.
היה שם איזה לול או משהו.
There was, like, a "coop" or something.
מה קורה כאשר האוהדים החדשים לטוס לול?
What happens when the new fans fly the coop?
לול, שהם צריכים להגיע לשם, בנאדם.
Coop, they need to get in there, man.
יש לך לול תרנגולים במסוק שלך, אדוני.
You have a chicken nesting in your helicopter, sir.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1729. מדויק: 1725. זמן שחלף: 91 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo